|

Audyt wewnętrzny

Odpowiedzialna ochrona swojej działalności


Audyt wewnętrzny, niezależny, obiektywny, prowadzony zgodnie z międzynarodowymi standardami jest najbardziej ekskluzywnym dowodem odpowiedzialności przed sobą samym, interesariuszami, państwem i społeczeństwem.

cg_g_124Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji. Polega na systematycznej i dokonywanej w uporządkowany sposób ocenie procesów: zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu organizacyjnego, i przyczynia się do poprawy ich działania. Pomaga organizacji osiągnąć cele dostarczając zapewnienia o skuteczności tych procesów, jak również poprzez doradztwo.

Audyt informatyczny

 

Audyt IT w służbie technologii IT, technologia IT w służbie biznesu


Prowadzimy działalność usługową i  edukacyjną służąca podnoszeniu dojrzałości IT w organizacji oraz rozwijaniu jej ładu informatycznego (IT Governance). Świadczymy usługi w zakresie prowadzenia audytu oraz doradztwa w dziedzinie audytu i kontroli systemów informatycznych. 

cg_g_100Audyt informatyczny jest to niezależny i obiektywnie zapewniający proces, ukierunkowany na osiąganie celów jednostki, który  poprzez ocenę jej struktur informatycznych i technologicznych podnosi poziom dojrzałości procesów IT oraz ładu informatycznego. Stanowi źródło racjonalnego zapewnienia, iż procesy IT funkcjonują na założonym poziomie jakości

Zarządzanie ryzykiem

 

Prawdziwa wolność jest odpowiedzialna 

"Są dwie absolutnie podstawowe wartości bez których godne i sensowne zycie  (...) jest niemożliwe. Jedną jest WOLNOŚĆ, a drugą BEZPIECZEŃSTWO. Ryzyko łączy je jak szale jednej wagi.

cg_g_46 BEZPIECZEŃSTWO bez WOLNOŚCI jest niewolą, a WOLNOŚĆ bez BEZPIECZEŃSTWA, to tyle co nieustający niepokój i strach.Jedna wartość bez drugiej jest koszmarem i dopiero razem tworzą godziwe życie. (...) Im więcej nabywamy BEZPIECZEŃSTWA, z tym większego ułamka WOLNOŚCI  musimy rezygnować " (prof. Z.Bauman).

Zarządzanie strategiczne

 

Quidquid agis prudenter agas... et respice finem (Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i przewiduj koniec)


Zarządzanie musi być procesem przewidywalnym, systematycznym i zdyscyplinowanym. Jest zarazem wiedzą i sztuką, które wymagają zarówno potu, jak i polotu.

cg_g_54Nieredukowalnym elementem ładu organizacyjnego jest wdrożenie zarządzania strategicznego – systematycznego i zdyscyplinowanego podejścia zarządczego - opartego o uznane i powszechnie stosowane standardy międzynarodowe oraz najlepsze praktyki, wzorowane na rozwiązaniach biznesowych. Wynikiem zarządzania strategicznego jest skuteczność osiągania ceów i wzrost efektywności.

Kontrola zarządcza  

 

Zintegrowane sterowanie systemami zarządczymi

Kontrola zarządcza to obiecująca nowość w jednostkach sektora finansów publicznych. Zarządzanie jednostką publiczną staje się zorientowane na integrację systemową, oszczędne, efektywne i odpowiedzialne. Kluczem jest zgodność z międzynarodowymi standardami kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. 

Kontrola zarządcza (management control) zapewnia uzupełnienie kultury przestrzegania przepisów o kulturę osiągania rezultatów. MIerniki i wyniki, nie zaś deklaracje i ustne zapewnienia są wyznacznikiem skuteczności i efektywności w realizacji celów jednostki, w świetle prawa, przepisów i procedur wewnętrznych oraz strategicznego podejścia do zarządzania jednostką publiczną.

Governance (Ład organizacyjny)

Zachowaj ład, a ład zachowa Ciebie 

 

Governance w najszerszym rozumieniu to zasady oraz normy odnoszące się do szeroko rozumianego zarządzania organizacją. Zarządzanie przedsiębiorstwem lub jednostką sektora publicznego staje się zorientowane na ład, przewidywalność, porządek i odpowiedzialność.  Obiecująca nowość w jednostkach sektora finansów publicznych.

image-01Ład organizacyjny (ang. governance) Procesy i struktury wprowadzone przez radę w celu informowania, kierowania, zarządzania i monitorowania działań organizacji, prowadzących do osiągnięcia jej celów.

Edukacja i szkolenia

Zbytek określa świadomość, która z czasem i tak staje się zbytkiem

 

Poprzez szkolenie i nieustającą edukację jednostka zapewnia sobie optymalne zasoby do realizacji założonych celów. Zasoby ludzkie są najbardziej wrażliwym elementem ładu organizacyjnego. Od ich specyficznych i interdyscyplinarnych umiejętności zależy w ostatecznym rozrachunku sukces lub porażka. 

cg_g_114XXI wiek buduje społeczeństwo oparte na wiedzy. Edukacja i permanentny rozwój, (knowledge oriented progress) stanowi współcześnie o przewadze konkurencyjnej, która jest niezbędna do osiągania celów. Ukierunkowanie ludzi na wieloaspektowy rozwój stanowi dowód podmiotowego traktowania osoby ludzkiej .

Jakość i bezpieczeństwo

Stałe ignorowanie zasad bezpieczeństwa nie stanowi nigdy zaniedbania nieuświadomionego

Każda organizacja powinna wypracować działania mające na celu utrzymanie bezpieczeństwa i ciągłości krytycznych funkcji biznesowych. Brak poczucia ryzyka może prowadzić do poważnych strat lub wręcz bankructwa jednostki.

cg_g_89Bezpieczeństwo powinno mieć charakter systemowy i byc zintegrowane z kazdym systemem funkcjonalnym bądź procesem w organizacji. Od 10 lat sygnalizujemy konieczność podniesienia świadomości w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, w oparciu o ryzyko, w sektorze publicznym i prywatnym. Prowadzimy szkolenia i usługi budowania systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji.

Zarządzanie procesowe

Zarządzanie projektami

Controlling strategiczny i operacyjny

Funkcjonujące razem pozwalają utrwalać pozytywne zmiany o charakterze fundamentalnym dla organizacji.  Kryteria które spełnia organizacja po ich wdrożeniu to: efektywność, skuteczność, wydajność, wiarygodność i bezpieczeństwo.

cg_g_29Zarządzanie strategiczne strategii powinno być powiązane z przeobrażaniem funkcjonalnego sposobu zarządzania organizacją w podejście procesowe, w ramach którego należy wdrożyć systemowe zarządzanie projektami, jako narzędzie przeprowadzania zmian w organizacji. Wprowadzenie controllingu, zintegrowanego podejścia procesowego i zarządzania projektami bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia efektywności, wydajności i skuteczności realizowanych zadań.

Wiadomości

Kurs CGAP 28 September 2013, 21.55
Kurs CGAP
Informuję, że w związku z dużym zainteresowaniem po studiach podyplomowych i prośbą przeprowadzenie kursu przygotowującego do przystąpienia do egzaminu  CGAP we Wrocławiu (Certified Government Auditing Professional) informuję że, kurs taki odbedzie sie zgodnie z planem. Wszystkie zajecia beda w formie rozwiązywania testów oraz praktyki audytu zgodnego z egzaminem CGAP. Prowadzący:
Więcej... 23923 Hity
Studia podyplomowe z audytu na KUL w Lublinie
Rusza kolejna edycja studiów podyplomowych KUL w Lublinie, w zakresie audytu wewnętrznego w sektorze finansów
Więcej... 19807 Hity
Studia podyplomowe PWR z audytu i kontroli zarządczej
Kolejna edycja rusza od stycznia 2014
Więcej... 16881 Hity
Audyty bezpieczeństwa - stanowisko MF i MAC
MF i MAC wydało wspólne stanowisko w sprawie audytów
Więcej... 16330 Hity
Nowelizacja Rekomendacji D i M 10 January 2013, 08.12
Nowelizacja Rekomendacji D i M
Nowelizacja Rekomendacji D i M przez
Więcej... 14561 Hity
Znowu audyt jest "na topie" 09 December 2012, 10.28
Znowu audyt jest
Tajemnicza sprawa z ...audytem w
Więcej... 14827 Hity
Audyt bezpieczeństwa informacji 06 December 2012, 11.33
Audyt bezpieczeństwa informacji
Audyt bezpieczeństwa
Więcej... 16274 Hity
Bezpieczeństwo informacji...na topie 24 November 2012, 20.02
Bezpieczeństwo informacji...na topie
Firma NETSOFT CONSULTING proponuje
Więcej... 14227 Hity
Audyt informatyczny dla SKOKów 12 September 2012, 11.16
Audyt informatyczny dla SKOKów
Audyt informatyczny dla
Więcej... 15297 Hity
Wyniki kontroli NIK 24 August 2012, 12.21
Wyniki kontroli NIK
Zwracamy uwagę na link do informacji NIK n.t. kontroli zarządczej i audytu
Więcej... 15803 Hity
Piramidalne szczęście 31 July 2012, 09.53
Piramidalne szczęście
Czarne scenariusze, zadłużone Państwo....może w końcu szansa na rozwój audytu
Więcej... 15120 Hity
Czwarta edycja studiów PWr !!! 21 August 2011, 00.00
Czwarta edycja studiów PWr !!!
Ruszyła rekrutacja IV edycji studiów podyplomowych z z audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w  Politechnice Wrocławskiej. .
Więcej... 14911 Hity
Szczególne zagrożenie oszustwami dla projektów informatycznych
Każdego roku w Polsce udaje się wykryć nieprawidłowości w procesie przyznawania unijnych dotacji o wartości setek milionów
Więcej... 15143 Hity
ISACA opublikowała COBIT 5 10 April 2012, 19.34
ISACA opublikowała COBIT 5
Nowy standard funkcjonowania IT Governance (COBIT5) zostrał opublikowany
Więcej... 16671 Hity
Info-afera to prawdziwe trzęsienie ziemi
"Rzeczpospolita": infoafera mogła pochłonąć miliardy
Więcej... 17660 Hity
Rusza kolejna edycja 03 March 2012, 00.00
Rusza kolejna edycja
Studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej, w zakresie zarządzania jakością i bezpieczeństwem
Więcej... 16844 Hity
COSO Webinar we współpracy AICPA i IIA
Nowe
Więcej... 15239 Hity
Ochrona danych osobowych 11 January 2012, 18.37
Ochrona danych osobowych
Kooperacja z najlepszymi. Współpraca w zakresie danych
Więcej... 15044 Hity
E-recepta? To możliwe 06 January 2012, 20.11
E-recepta? To możliwe
Szwedzki system e-recept najlepszy w
Więcej... 15630 Hity
Planowane zmiany w COSO 05 January 2012, 09.50
Planowane zmiany w COSO
Pojawiło się nowe
Więcej... 17057 Hity
Wyniki audytu w NIK 01 January 2012, 20.23
Wyniki audytu w NIK
Pozytywna ocena
Więcej... 16182 Hity
Wyniki kontroli NIK dot. kontroli zarzadczej
Miejscami
Więcej... 15785 Hity
Fiasko e-administracji 13 December 2011, 09.14
Fiasko e-administracji
NIK prowadzi audyt wdrażania e-administracji. Wyniki są dramatyczne.
Więcej... 16507 Hity
Druzgocący raport NIK 25 November 2011, 08.48
Druzgocący raport NIK
Informatyzacja słuzby zdrowia z nieprawidłowościami (wg.
Więcej... 15929 Hity
Zatrzymanie byłych Dyrektorów CP MSWiA
CBA zatrzymało dwóch byłych dyrektorów Centrum Projektów Informatycznych MSWiA.
Więcej... 15416 Hity
Oszustwa przy inwestycjach IT 06 October 2011, 11.36
Oszustwa przy inwestycjach IT
Skandal w sektorze publicznym w USA. Informatyzacja z nadużyciami.
Więcej... 15658 Hity
Brak nadzoru - brak kontroli - brak governance
Gigantyczna defraudacja w szwajcarskim banku. Prezes zarzadu podał się do dymisji. Reputacja, etyka i governance - pod wieloma znakami
Więcej... 15949 Hity
Wartościowa strona na temat Komitetów Audytu
Polecam strone na temat Komitetów
Więcej... 15157 Hity
Praca 19 September 2011, 09.42
Praca
Poszukiwany,
Więcej... 15138 Hity
Kontrola zarzadcza w polskich Uczelniach
Kolejne sukcesy we wdrażaniu systemu kontroli wewnętrznej w polskich uczelniach wyższych. Kolejne uczelnie sięgają po prawidłowe i sprawdzone
Więcej... 14749 Hity
NIK o systemie kontroli zarzadczej w jst.
NIK ujawnił brak należytej kontroli w
Więcej... 15534 Hity
Jest COBIT5 06 July 2011, 11.46
Jest COBIT5
ISACA Global wydała
Więcej... 16487 Hity
GOVERNANCE.PL
Literatura z audytu PDF Print E-mail
Friday, 24 February 2012 23:45
top2
Książka jest jednym z najbardziej popularnychpodręczników audytu wewnętrznego na świecie.
Jest to jedyna tak kompleksowa pozycja wydana w języku polskim.
Publikacja jest przeznaczona dla specjalistów zajmujących się wykonywaniem audytów wewnętrznych, kadry zarządzającej przedsiębiorstwami tworzącymi działy audytu oraz dla studentów MBA kształcących się w tej dziedzinie.
Książka jest pomocna również dla osób przygotowujących się do egzaminów zawodowych w audycie wewnętrznym (m.in. Certified Internal Auditor).
W publikacji przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z przeprowadzaniem audytu:
 • geneza i znaczenie nowoczesnego audytu wewnętrznego,
 • badanie i ocena mechanizmów kontroli wewnętrznej, zasady ramowe,
 • podstawowe elementy praktyki audytu wewnętrznego - od standardów zawodowych po wybór obszarów w przedsiębiorstwie poddawanych audytowi, planowanie działań, etapy, zakończenie i ocenę,
 • najważniejsze elementy Międzynarodowych Standardów Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego,
 • organizowanie działań audytu i zarządzanie nimi, regulaminy audytu, kluczowe kompetencje audytorów,
 • zastosowanie technologii informacyjnej w wykonywaniu zadań audytu wewnętrznego,
 • audyt wewnętrzny a nadzór korporacyjny w przedsiębiorstwie,
 • certyfikaty zawodowe i wymagane kompetencje profesjonalnego audytora wewnętrznego,
 • wymagania dotyczące ujednolicenia norm i zasad działania audytu, wpływ standardów ISO, międzynarodowych standardów rachunkowości i innych.
W celu zakupu książki - zapraszamy do kontaktu

 

Świadczymy usługi i prowadzimy szkolenia w nastepujących obszarach:

 • audyt wewnętrzny, zewnętrzny, nadzór audytorski, audyty zgodności, zapewnienie jakości w audycie wewnętrznym, oceny zewnętrzne a.w., audyt efektywności, audyty operacyjne, audyty projektów UE, usługodawca wg. art 275. 2), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240).
 • governance, corporate governance, IT governance, komitety audytu,
 • kontrola wewnętrzna, kontrola finansowa, kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych – wdrażanie, ocena, audyt
 • audyt informatyczny (audyt IT), audyt systemów informatycznych, audyty legalności oprogramowania, zarządzania licencjami i zasobami IT, audyt IT Governance
 • międzynarodowe standardy i normy – wdrożenia, ocena, optymalizacja (IIA, ERM COSO, COBIT, ITIL, BASEL II, MIFID, ISO/IEC),
 • zarządzanie procesowe (identyfikacja i analiza procesów, analiza systemowa, zarządzanie wiedzą)
 • wdrażanie i nadzór nad procesami zarządzania strategicznego
 • zarządzanie ryzykiem,
 • compliance, controlling, usługi w zakresie GRC (Governance - Risk - Compliance),
 • zewnętrzne zarządzanie projektami, audyt projektów
 • systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzanie ciągłością biznesową (BCM),
 • audyty zgodności z normami ISO/IEC, audyty ISO, audyty jakości
 • systemy zarządzania jakością,
 • zagadnienia rachunkowości finansowej i zarządczej oraz usługi finansowe,
 • transformacje informacji ekonomiczno-finansowej w diagnozy i decyzje gospodarcze,
 • restrukturyzacje, fuzje, przejęcia, konsolidacje, zapewnienie efektywności,
 • audyt pozycji inwestycyjnej, audyt kosztów, human resources, działalności społecznej i naukowej
 • wykłady na studiach zaocznych, podyplomowych, wieczorowych z w/w zagadnień.
 • szkolenia, szkolenia wyjazdowe, konferencje, seminaria, współpraca z firmami szkoleniowymi, szkolenia door-to-door
 
Audyt działalności statutowej Uczelni PDF Print E-mail
Sunday, 01 August 2010 13:16
 • Poprawność polityki rachunkowości i funkcjonowania procedur kontroli zarządczej;
 • Realizacja planu rzeczowo-finansowego oraz budżetu jednostki;
 • Audyty wniosków o dotację statutową;
 • Audyt projektu finansowanego z lub przy współudziale środków UE
 • Funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej;
 • Sposób udokumentowania i zatwierdzania wyników działalności badawczej;
 • Przestrzeganie przepisów o zamówieniach publicznych, finansach publicznych i rachunkowości;
 • Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;
 • Realizacja wniosków z wcześniejszych kontroli i audytów;
 • Wyodrębnienie ewidencji księgowej wydatków realizowanych z dotacji;
 • Poprawność ewidencji księgowej;
 • Celowość i zasadność wydatków sfinansowanych z dotacji statutowej
 •  

  Zapraszamy do korzystania z usługi audytu działalności statutowej  

   
  Kontrola zarządcza Uczelni PDF Print E-mail
  Friday, 30 July 2010 10:17

  Oferta w zakresie oceny systemu kontroli zarządczej na Uczelni

  • Dokonamy niezależnej oceny systemu kontroli zarządczej w Uczelni (bądź to w formie niezależnego audytu, bądź jako niezależny doradca lub rzeczoznawca).
  • Wykonamy zadanie doradcze w zakresie zaprojektowania w Uczelni systemu kontroli zarządczej. Zdefiniujemy jego relacje do innych systemów zarzadzania.  
  • Gwarantujemy pełną zgodność oceny ze standardami kontroli zarządczej Ministerstwa Finansów.
  • W projektowaniu systemu kontroli zarządczej opieramy się o standardy (COSO/ERM COSO, INTOSAI, The IIA, SEC) 
  • Proponujemy szkolenia z kontroli zarzadczej i zarządzania ryzykiem dla pracowników wszystkich szczebli organizacyjnych
  • Przy zamówieniu usługi - szkolenia dla kadry zarządzającej (oraz kierowników jednostek podległych lub zależnych) - gratis!

   

  Read more...
   

  Menu

  Home

  Oferta

  Zespół

  Procesy

  Usługi

  Produkty

  Audyt

  Szkolenia

  Studia i wykłady

  Kontakt/Contact

  Gorąca oferta...

  Audyt efektywności

      Audyt inwestycyjny

  Polecamy

  cg_g_99

  Goście online

  We have 16 guests online

  Wyszukiwanie

  Ilość odwiedzin strony

  Content View Hits : 2963272

  Statystyka strony

  
  Odwiedzin dzisiaj:230
  Odwiedzin wczoraj:319
  Odwiedzin w miesiącu:8288
  Poprzedni miesiąc:10879
  Odwiedzin w roku:8288
  Poprzedni rok:107937
  Wszystkich odwiedzin:388033

  Imieniny

  Dzisiaj jest: 19 Styczeń 2020    |    Imieniny obchodzą: Marta, Henryk, Mariusz

  Aktualności...

  Najnowsze szkolenie

  cg_g_143

          SZKOLENIE z COBIT 5