Audyt wewnętrzny

Odpowiedzialna ochrona swojej działalności


Audyt wewnętrzny, niezależny, obiektywny, prowadzony zgodnie z międzynarodowymi standardami jest najbardziej ekskluzywnym dowodem odpowiedzialności przed sobą samym, interesariuszami, państwem i społeczeństwem.

cg_g_124Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji. Polega na systematycznej i dokonywanej w uporządkowany sposób ocenie procesów: zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu organizacyjnego, i przyczynia się do poprawy ich działania. Pomaga organizacji osiągnąć cele dostarczając zapewnienia o skuteczności tych procesów, jak również poprzez doradztwo.

Audyt informatyczny

 

Audyt IT w służbie technologii IT, technologia IT w służbie biznesu


Prowadzimy działalność usługową i  edukacyjną służąca podnoszeniu dojrzałości IT w organizacji oraz rozwijaniu jej ładu informatycznego (IT Governance). Świadczymy usługi w zakresie prowadzenia audytu oraz doradztwa w dziedzinie audytu i kontroli systemów informatycznych. 

cg_g_100Audyt informatyczny jest to niezależny i obiektywnie zapewniający proces, ukierunkowany na osiąganie celów jednostki, który  poprzez ocenę jej struktur informatycznych i technologicznych podnosi poziom dojrzałości procesów IT oraz ładu informatycznego. Stanowi źródło racjonalnego zapewnienia, iż procesy IT funkcjonują na założonym poziomie jakości

Zarządzanie ryzykiem

 

Prawdziwa wolność jest odpowiedzialna 

"Są dwie absolutnie podstawowe wartości bez których godne i sensowne zycie  (...) jest niemożliwe. Jedną jest WOLNOŚĆ, a drugą BEZPIECZEŃSTWO. Ryzyko łączy je jak szale jednej wagi.

cg_g_46 BEZPIECZEŃSTWO bez WOLNOŚCI jest niewolą, a WOLNOŚĆ bez BEZPIECZEŃSTWA, to tyle co nieustający niepokój i strach.Jedna wartość bez drugiej jest koszmarem i dopiero razem tworzą godziwe życie. (...) Im więcej nabywamy BEZPIECZEŃSTWA, z tym większego ułamka WOLNOŚCI  musimy rezygnować " (prof. Z.Bauman).

Zarządzanie strategiczne

 

Quidquid agis prudenter agas... et respice finem (Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i przewiduj koniec)


Zarządzanie musi być procesem przewidywalnym, systematycznym i zdyscyplinowanym. Jest zarazem wiedzą i sztuką, które wymagają zarówno potu, jak i polotu.

cg_g_54Nieredukowalnym elementem ładu organizacyjnego jest wdrożenie zarządzania strategicznego – systematycznego i zdyscyplinowanego podejścia zarządczego - opartego o uznane i powszechnie stosowane standardy międzynarodowe oraz najlepsze praktyki, wzorowane na rozwiązaniach biznesowych. Wynikiem zarządzania strategicznego jest skuteczność osiągania ceów i wzrost efektywności.

Kontrola zarządcza  

 

Zintegrowane sterowanie systemami zarządczymi

Kontrola zarządcza to obiecująca nowość w jednostkach sektora finansów publicznych. Zarządzanie jednostką publiczną staje się zorientowane na integrację systemową, oszczędne, efektywne i odpowiedzialne. Kluczem jest zgodność z międzynarodowymi standardami kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. 

Kontrola zarządcza (management control) zapewnia uzupełnienie kultury przestrzegania przepisów o kulturę osiągania rezultatów. MIerniki i wyniki, nie zaś deklaracje i ustne zapewnienia są wyznacznikiem skuteczności i efektywności w realizacji celów jednostki, w świetle prawa, przepisów i procedur wewnętrznych oraz strategicznego podejścia do zarządzania jednostką publiczną.

Governance (Ład organizacyjny)

Zachowaj ład, a ład zachowa Ciebie 

 

Governance w najszerszym rozumieniu to zasady oraz normy odnoszące się do szeroko rozumianego zarządzania organizacją. Zarządzanie przedsiębiorstwem lub jednostką sektora publicznego staje się zorientowane na ład, przewidywalność, porządek i odpowiedzialność.  Obiecująca nowość w jednostkach sektora finansów publicznych.

image-01Ład organizacyjny (ang. governance) Procesy i struktury wprowadzone przez radę w celu informowania, kierowania, zarządzania i monitorowania działań organizacji, prowadzących do osiągnięcia jej celów.

Edukacja i szkolenia

Zbytek określa świadomość, która z czasem i tak staje się zbytkiem

 

Poprzez szkolenie i nieustającą edukację jednostka zapewnia sobie optymalne zasoby do realizacji założonych celów. Zasoby ludzkie są najbardziej wrażliwym elementem ładu organizacyjnego. Od ich specyficznych i interdyscyplinarnych umiejętności zależy w ostatecznym rozrachunku sukces lub porażka. 

cg_g_114XXI wiek buduje społeczeństwo oparte na wiedzy. Edukacja i permanentny rozwój, (knowledge oriented progress) stanowi współcześnie o przewadze konkurencyjnej, która jest niezbędna do osiągania celów. Ukierunkowanie ludzi na wieloaspektowy rozwój stanowi dowód podmiotowego traktowania osoby ludzkiej .

Jakość i bezpieczeństwo

Stałe ignorowanie zasad bezpieczeństwa nie stanowi nigdy zaniedbania nieuświadomionego

Każda organizacja powinna wypracować działania mające na celu utrzymanie bezpieczeństwa i ciągłości krytycznych funkcji biznesowych. Brak poczucia ryzyka może prowadzić do poważnych strat lub wręcz bankructwa jednostki.

cg_g_89Bezpieczeństwo powinno mieć charakter systemowy i byc zintegrowane z kazdym systemem funkcjonalnym bądź procesem w organizacji. Od 10 lat sygnalizujemy konieczność podniesienia świadomości w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, w oparciu o ryzyko, w sektorze publicznym i prywatnym. Prowadzimy szkolenia i usługi budowania systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji.

Zarządzanie procesowe

Zarządzanie projektami

Controlling strategiczny i operacyjny

Funkcjonujące razem pozwalają utrwalać pozytywne zmiany o charakterze fundamentalnym dla organizacji.  Kryteria które spełnia organizacja po ich wdrożeniu to: efektywność, skuteczność, wydajność, wiarygodność i bezpieczeństwo.

cg_g_29Zarządzanie strategiczne strategii powinno być powiązane z przeobrażaniem funkcjonalnego sposobu zarządzania organizacją w podejście procesowe, w ramach którego należy wdrożyć systemowe zarządzanie projektami, jako narzędzie przeprowadzania zmian w organizacji. Wprowadzenie controllingu, zintegrowanego podejścia procesowego i zarządzania projektami bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia efektywności, wydajności i skuteczności realizowanych zadań.
GOVERNANCE.PL

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact

Gorąca oferta...

Audyt efektywności

    Audyt inwestycyjny

Polecamy

cg_g_99

Goście online

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 

Wyszukiwanie

Statystyka strony


Odwiedzin dzisiaj:33
Odwiedzin wczoraj:121
Odwiedzin w miesiącu:6331
Poprzedni miesiąc:9326
Odwiedzin w roku:27605
Poprzedni rok:107937
Wszystkich odwiedzin:407350

Imieniny

Dzisiaj jest: 29 Marzec 2020    |    Imieniny obchodzą: Wiktoryna, Cyryl, Eustachy

Aktualności...

Najnowsze szkolenie

cg_g_143

        SZKOLENIE z COBIT 5