|
PDF Print E-mail
Świadectwo AEO wydawane jest na podstawie przeprowadzonego przez Służbę Celną postępowania audytowego. Oprócz odpowiedzi na szereg pytań, zawartych w kwestionariuszu przedsiębiorca musi opracować i przedstawić ścieżkę audytu. Potem w ramach prowadzonego postępowania audytowego funkcjonariusze celni dokonują sprawdzenia przez przedsiębiorcę spełnienia poszczególnych warunków i kryteriów tj:
  • odpowiednie przestrzeganie wymogów celnych,
  • odpowiedni system zarządzania ewidencjami handlowymi i, gdzie zachodzi taka potrzeba, ewidencjami transportowymi, który umożliwia właściwą kontrolę celną,
  • udokumentowana wypłacalność,
  • gdzie ma zastosowanie, odpowiednie standardy bezpieczeństwa i ochrony.

 W małych firmach jest to w miarę proste, problem zaczyna się w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Najtrudniejsze dla przedsiębiorców, poza opracowaniem ścieżki audytu i zapewnieniem o funkcjonowaniu kontroli wewnętrznej może być dokumentowanie i spełnienie kryteriów związanych z bezpieczeństwem IT.

 W Dzienniku Ustaw Nr 52 z dnia 1 kwietnia 2010r. opublikowane zostały rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące zasad prowadzenia i dokumentowania czynności w postępowaniu audytowym prowadzonym przez organy Służby Celnej:

  • 1) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zakresu, rodzaju i sposobu przeprowadzania czynności audytowych (poz. 309),
  • 2) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2010r. w sprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu audytowym (poz. 310).

 

Proponujemy Państwu pomoc w dostosowaniu Waszej Firmy do wymagań AEO.


Nasi eksperci pomogą Państwu w dostosowaniu się do wymagań AEO. Pomożemy w wypełnianiu kwestionariusza postępowania audytowego, powiemy jak opracować prawidłową ścieżkę audytu oraz pomożemy w przygotowaniu dokumentacji potwierdzającej wdrożone w Państwa Firmie rozwiązania potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów i wymagań AEO.

Nasza oferta obejmuje także przygotowanie infrastruktury teleinformatycznej Firmy do przeglądu przez Służbę Celną oraz budowę i wdrożenie systemu zarządzania łańcuchem dostaw.

Usługi firmy NETSOFT CONSULTING pozwalają spełnić wymagania przyznania certyfikatu AEO oraz przygotować firmę od audytu Izby Celnej.

Zapraszamy do kontaktu

 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact