|
PDF Print E-mail

cg_g_5Audyt informatyczny

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów łączymy audyt finansowy z audytem informatycznym. Proponujemy Państwu szerokie spektrum usług audytu informatycznego ukierunkowanego na ryzyko.

Audyt informatyczny który Państwu polecamy to profesjonalne usługi o charakterze obiektywnie zapewniającym, doradczym, weryfikacyjnym lub nadzorczym.

Badamy adekwatność, skuteczność, wydajność, wiarygodność operacji finansowych przy wykorzystaniu technik komputerowego wspierania audytu. Prowadzimy szeroko pojęte usługi o charakterze audytorskim. Zapewniamy nadzór audytorski nad projektami informatycznymi.

COBIT 4.1 (coś więcej niż narzędzie audytu IT) - audyt wg. COBIT - szkolenie

 

 • ITIL 3.0 - badanie zgodności z ITIL
 • Audyt infrastruktury
 • Audyt sieci komputerowych
 • Audyt projektów informatycznych
 • Audyt zarzadzania systemu bezpieczeństwa informacji,
 • Audyt aplikacji biznesowych
 • Audyt aplikacji webowych
 • Audyt SAP (różne moduły), ORACLE
 • Audyt systemów informatycznych (FK) pod kątem spełniania wymogów Ustawy o rachunkowości - zbadamy rzetelność prowadzenia ksiąg podatkowych (zasady, procedury, bezpieczeństwo).
 • Audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych/bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • Audyt prawidłowości przygotowania polityki bezpieczeństwa i planów BCP
 • Audyt zarządzania ciągłością działania (BCM)
 • Konstrukcja umów SLA
 • Analiza ryzyka IT
 • Audyt bankowych systemów informatycznych
 • Audyt systemów IT pod kątem spełnienie wymogów Ustawy o ochronie danych osobowych
 • Audyt licencjonowania
 • Ocena stanu informatyzacji przedsiębiorstwa
 • Audyt zgodności produktów lub usług z umową, audyt prawidłowości dostarczenia produktów lub usług w postepowaniu przetargowym lub projekcie unijnym
 • Audyt systemów biznesowych, uczelnianych, ERP, CRM
 • Audyt infrastruktury krytycznej
 • Audyty techniczne
 • Audyt procedur

W skład naszych usług wchodzą audyty informatyczne w zakresie:

 

 • aplikacji finansowo-księgowych
 • środowiska informatycznego
 • zarządzania informatyką w przedsiębiorstwie
 • techniczno-organizacyjne
 • bezpieczeństwa systemów informatycznych
 • Tworzenie, opiniowanie i doradztwo w zakresie polityka bezpieczeństwa firmy
 • Analizy ryzyka
 • Procesowe zarządzanie przedsiębiorstwem – analiza systemowa i analiza procesów
 • projektów informatycznych – w tym nadzór audytorski
 • systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji przedsiębiorstwa
 • Oceny działalności pod kątem wdrażania metodyk jakości (np. ISO, TQM, SixSigma)
 • Tworzenie, opiniowanie i doradztwo w zakresie planów zapewnienia ciągłości działania. (BCP)
 • Analizy i prace z zakresu zarządzania ryzykiem finansowym i operacyjnym.
 • Wdrażanie systemów zarządzania audytem wewnętrznym w przedsiębiorstwie
 • Doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości w oparciu o systemy informatyczne,
 • Wdrażanie systemów do prowadzenia działań audytorskich
 • Wdrażanie systemów informatycznych wspierających procesy w organizacji
 • Tworzenie i weryfikacja procedur awaryjnych „na wypadek” (Disaster Recovery)
 • Badanie zgodności prowadzonych działań z prawodawstwem polskim i przepisami wewnętrznymi.
 • Ocena funkcjonowania organizacji pod kątem zgodności z regulacjami międzynarodowymi (np. COSO, Sarbaness-Oxley 2002)
 • Audyt organizacji IT wg. międzynarodowych standardów COBIT, ITIL, ITAF, ISO20000, bezpieczeństwa ISO27001 i jakości ISO 9001.

 

 • Weryfikacja procedur zarządzani systemami teleinformatycznymi.
 • Weryfikacja procedur planowania aktualizacji systemów teleinformatycznych.
 • Weryfikacja ochrony przed oprogramowaniem szkodliwym, w tym zabezpieczeń przed możliwością nieautoryzowanych instalacji oprogramowania.
 • Weryfikacja zasad i procedur zarządzania historią zmian konfiguracji sprzętu lub oprogramowania.
 • Weryfikacja zasad i procedur zarządzania kopiami zapasowymi.
 • Weryfikacja zasad i procedur zabezpieczania nośników.
 • Weryfikacja zasad i procedur kontroli dostępu do systemów teleinformatycznych.
 • Weryfikacja zasad odpowiedzialności użytkowników.
 • Weryfikacja zasad i procedur dostępu do systemów operacyjnych.
 • Weryfikacja zasad i procedur dostępu do usług internetowych.
 • Weryfikacja zasad i procedur zarządzania hasłami.
 • Weryfikacja zabezpieczeń kryptograficznych.
 • Weryfikacja kontroli eksploatowanego oprogramowania.
 • Weryfikacja zabezpieczeń komputerów przenośnych.
 • Weryfikacja bezpieczeństwa sieci LAN, WAN.
 • Weryfikacja zasad i procedur użytkowania Internetu.
 • Weryfikacja systemów monitorujących.
 • Weryfikacja zasad i procedur rejestracji błędów.
 • Weryfikacja metod autoryzacji na stacjach roboczych.
 • Analiza zabezpieczeń stacji roboczych i nośników danych, w szczególności tych, na których przetwarzane są dane osobowe.
 • Weryfikacja zasad i procedur postępowania z urządzeniami przenośnymi, w szczególności tymi, na których przetwarzane są dane osobowe.
 • Weryfikacja zasad i procedur związanych z użytkowaniem sprzętu poza siedzibą.

 

Dokonujemy ocen systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w bieżących działaniach dot. systemów informatycznych. Oferujemy również usługi szkoleniowe i doradcze w wymienionych dziedzinach.

Nasze działania wykonujemy w oparciu o powszechnie uznawane, międzynarodowe standardy kontroli i audytu systemów informatycznych, rekomendowane w nich metodyki i dobre praktyki.

Ciekawy link:

http://www.desktopauditing.com/

Zamów usługę

 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact