|
PDF Print E-mail

Audyt kadrowy

 

Audyt kadrowy jest niezależną oceną działalności pracowników i wszystkich aspektów związanych z polityką kadrową jednostki. Obejmuje aspekty organizacyjne i aspekty relacji pracowniczych. Audyty społeczne są zazwyczaj przygotowywane przez jednostki niezależne od organizacji podlegającej audytowi, a co za tym idzie ujawniają dane często niewygodne dla firm. Ważne jest więc, aby adresat raportu i zamawiający usługę zabezpieczyli się skutecznymi umowami o zachowaniu poufności. Dla wielu firm ujawnienie takich informacji wpływało by byłoby niekorzystnie na wizerunek. Audyty pracownicze często skłaniają kierownictwo do krytycznego spojrzenia na ryzyka kadrowe swojej działalności.

Audyt kadrowy

  • Niezależna ocena kadry /pracowników zatrudnionych/
  • Efektywności pracy
  • Kwalifikacji zawodowych
  • Kompetencji i umiejętności miękkich
  • Diagnoza i optymalizacja stanu zatrudnienia

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w tym zakresie

 

Ciekawostka: http://praca.wp.pl/title,10-najwazniejszych-wad-polskich-szefow,wid,12367956,wiadomosc.html

 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact