|
PDF Print E-mail

KONTROLA I AUDYT PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ (FUNDUSZE STRUKTURALNE, FUNDUSZ SPÓJNOŚCI)

 

Wykonujemy audytu projektów unijnych.

CHARAKTERYSTYKA RYZYKA ZWIĄZANEGO Z PROJEKTEM UNIJNYM
BADANIE PRAWIDŁOWOŚCI REALIZACJI I RZETELNOŚCI SPRAWOZDAWCZOŚCI PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH Z UE
KONTROLA W SIEDZIBIE PROJEKTODAWCY I NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU
PRZYGOTOWANIE DO KONTROLI
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W RAZIE WYKRYCIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W WYKORZYSTANIU FUNDUSZY UNIJNYCH

 

Audyt studium wykonalności (feasibility study) - przykładowa zawartość poddawana badaniu:

 • Streszczenie studium wykonalności,
 • Wnioski z przeprowadzonej analizy,
 • Definicja projektu inwestycyjnego,
 • Charakterystyka przedsięwzięcia,
 • Odniesienie do programów strategicznych/ strategii/ dokumentów warunkujących rozwój inwestora,
 • Definicja celów, problemów, zadań i funkcji przy realizacji inwestycji,
 • Rezultaty (produkty / usługi / wartości),
 • Analiza instytucjonalna,
 • Wykonalność instytucjonalna projektu,
 • Trwałośc projektu,
 • Status prawny Beneficjenta,
 • Analiza prawna wykonalności inwestycji,
 • Plan wdrożenia,
 • Harmonogramy i budżet,
 • Analizy: finansowa, ekonomiczna, techniczna, wrażliwości,
 • Analiza oddziaływania na środowisko naturalne lub otoczenie.

 

 
 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact