|
PDF Print E-mail

Audyt w jednostkach sektora finansów publicznych

 

 

Elementy tworzace wartość dodaną audytu wewnętrznego to:

 • procesy
 • wiedza
 • ludzie
 • technologia

 

 

Spełniamy warunki, nałożone na usługodawcę, który będzie uprawniony od 01.01.2010 do świadczenia usług audytu wewnętrznego:

Usługodawcą, o którym mowa w art. 275 pkt 2, może być:
1) osoba fizyczna, spełniająca warunki określone w art. 286;
2) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spełniająca warunki określone w art. 286;
3) spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, która zatrudnia do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone w art. 286.

Art. 278. 1. W jednostkach, o których mowa w art. 274 ust. 2, audyt wewnętrzny może byç prowadzony przez usługodawcę, jeżeli:
1) żadna z kwot, o których mowa w art. 274 ust. 2 pkt 1—5, nie przekroczyła 100 000 tys. zł, lub
2) jednostka zatrudnia mniej niż 200 pracowników 

 •  
 • Wykonujemy usługi audytu wewnętrznego na zlecenie, jako niezależny partner i doradca.
 • Działamy zawsze w interesie Zamawiającego, z pełnym poszanowaniem odrębności i wartości audytu wewnętrznego w jednostce.
 • Przychodzimy aby pomagać, nie zaś dyskredytować.
 • Zawsze wzmacniamy funkcję i pozycję audytu wewnętrznego.
 • Pełnimy rolę rzeczoznawcy we wskazanych przez jednostkę obszarach

   

 • Ponadto:

  1. Pomożemy w sporządzeniu rocznego planu działalności na rok nastepny.
  2. Sporządzimy lub zweryfikujemy sprawozdanie z wykonania planu działalności
  3. Sporządzimy liste czynności doradczych o których mowa w Ustawie o finansach publicznych.
  4. Wykonamy czynnosci doradcze na Twoje zlecenie
  5. Usługi dodatkowe, związane m.in. z audytem wewnętrznym:

   a) opracowanie sposobu dokumentowania przebiegu oraz wyników zadania audytowego,
   b) przeprowadzanie audytu wewnętrznego zleconego, o którym mowa w art. 292 ust. 1 pkt 1 i art. 293,
   c) przeprowadzanie oceny prowadzenia audytu wewnętrznego, o której mowa w art. 292 ust. 1 pkt 2 i art. 294

 • Jeżeli masz zaległości w wypełnianiu zobowiązań dot. audytu wewnętrznego - profesjonalnie uzupełnimy Twoje zaległości. Jeżeli chcesz uzyskać poradę, dot. zawartości treści umowy z audytorem -> kliknij tutaj 
 • Jeżeli jesteś zainteresowany abyśmy pełnili dla Ciebie funkcję audytora wewnetrznego (wakat, długotrwały urlop lub nieobecność audytora wewnętrznego - przestają Ci zagrażać), skontaktuj się z nami i umów się na spotkanie -> kliknij tutaj 

Podpiszemy z Tobą umowę na świadczenie zewnętrznych usług audytu.

Przyjmujemy zamówienia na rok 2010. kontakt

Uczelnie uprawnione do nadawania tytułu doktora nauk ekonomicznych lub prawnych

 
 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact