|
PDF Print E-mail

Zapewnienie i poprawa jakości w audycie wewnętrznym

 
Wykonujemy usługę "Quality Assessment" (konkurencyjne ceny)
 
Posiadamy certyfikat "Quality Asurance Validator", wydany przez The IIA. Spełniamy wymagania kwalifikacji rekomendowane przez IIA
 
Zgodnie ze Standardami IIA ocena powinna być wykonywana co najmniej raz na 5 lat, przez osoby posiadające wiedzę i doświadczenie spoza organizacji.
 
 
1. Ocena zewnętrzna funkcjonowania audytu ZAWSZE musi wzmacniać pozycję audytora
2. Ocena ZAWSZE poprzedzona jest szczegółowym wywiadem z kierownikiem jednostki
3. Działamy ZAWSZE na rzecz audytora i NIGDY przeciw niemu
4. Nie oceniamy osoby lecz PROCES
5. Budujemy relacje a nie rujnujemy
6. Poprawiamy i usprawniamy
7. Pozwalamy korzystać z naszego doświadczenia
8. Stosujemy zasadę: WIN-WIN (wygrał-wygrał)
9. Pomagamy tym, którzy SAMI chcą sobie pomóc
10. Działamy zgodnie z wytycznymi MF
Promocja: Jednostkom zamawiającym usługę "Ocena zewnetrzna a.w." oferujemy darmowe szkolenie dla Kierownictwa w zakresie kontroli zarządczej i/lub zarządzania ryzykiem 
cg_g_19
 
Nowe równanie jakosci wg. IIA Global:
 
Q = R3
Quality =Relevance * Reliance * (Return Of Investment)
 
 
Relevance

Termin relevance oznacza zgodnośc szerokiego spektrum czynników, wyników, spraw czy zdarzeń z ogólnym stanem w organizacji, którego cechą jest realizacja jej celów. Przegląd systemu zapewnienia i poprawy jakości pomaga zrozumieć rolę pojedyńczych czynników, zdarzeń lub spraw w kształtowaniu prawidłowo funkcjonującego audytu wewnętrznego Twojej organizacji. Korzysta ona z pojedynczych czynności i wyników zadań, ale czasami zapomina o wartości audytu, rozsądnym zapewnieniu i swiadomości wkładu w budowę ładu organizacyjnego (governance).
 
Reliance
 
Termin reliance oznacza zaufanie, ufność; poleganie (na czymś lub kimś). Przegląd systemu zapewnienia i poprawy jakości dostarcza zewnętrznej, niezaleznej aprobaty jakości funkcjonowania audytu wewnętrznego i jego działań w każdym obszarze. Zaufana strona trzecia bada samo podejście w Twojej organizacji do problematyki audytu, kształt i funkcjonowanie audytu w praktyce, sposób zarzadzania nim i relacje z jego interesariuszami. Wynikiem badania jest lepsze postrzeganie audytu w organizacji, rozumienie roli i zadań audytora a takze wzmocnienie pozycji audytora w organizacji. Wszelkie "poprawki" dokonane podczas QA podnoszą wartość organizacji, wzrasta również efektywność, skuteczność, wiarygodność i zgodność z przepisami prawa oraz najlepszymi praktykami.
 

Return on Investment

Termin return on Investment oznacza zwrot z inwestycji. Przegląd systemu zapewnienia i poprawy jakości dostarcza zewnętrznej, niezaleznej oceny i odpowiada na pytanie, czy wartość płynąca z fuynkcjonującego u Ciebie audytu uzasadnia wysokość wydatkowanych na niego środków pieniężnych? Wielkość ponoszonych nakładów na audyt wewnętrzny powinna skutkować poprawą jakości wewnętrznych procesów oraz przełożeniem na konkretne pieniądze. Ocena zwrotu z inwestycji wskazuje czy wielkość zasobów które angazujesz i rozwijasz służy Twojej organizacji. Czy audyt w mojej organizacji generuje wartość (m.in. finansową)?
 
 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact