|
PDF Print E-mail

 

Czym JEST kontrola zarządcza

 

 1. systemowym podejściem do zarządzania jsfp
 2. stabilnym ostrożnym i przejrzystym sposobem zarządzania organizacją
 3. sposobem podniesienia dojrzałości jednostki (jej wewnętrznych procesów)
 4. wiarygodnym i rzetelnym dowodem osiagania celów, na bazie obiektywnie mierzalnych wartości
 5. zdyscyplinowanym podejściem do mierzenia efektów i wyników swojej działalności
 6. sterowaniem zarządczym (elementy sterowania zarządzaniem - management controls)
 7. integracją systemów zarządzania w jednostce publicznej, wdrożeniem ładu organizacyjnego (governance)
 8. zintegrowanym sterowaniem systemami zarządzania funkcjonującymi w jednostce (z. ryzykiem, zmianą, jakością, wiedzą, bezpieczenstwem....itp.)
 9. zespołem uznanych standardów i najlepszych praktyk w służbie jednostki 

 

Czym NIE JEST kontrola zarządcza:

 

 1. zestawem procedur i "papierków"
 2. nowego typu kontrolą wewnętrzną
 3. nowego typu kontrolą finansową
 4. pojedynczym zestawem decyzji
 5. zestawem nowych czynności do wpisania w zakresy obowiazków
 6. wymaganiem stawianym wyłącznie pracownikom
 7. wyłącznym obciązeniem kierownictwa jednostki odpowiedzialnością wynikającą z ustawy
 8. obowiazkiem podpisywania kwartalnych oswiadczen przez służby finansowe nt. stanu kontroli zarzadczej
 9. czynnością do wdrożenia do końca roku - potem już spokój
 10. wykonaniem określonych zadań celem podpisania oświadczenia
 11. zestawem czynnosci chroniacych przed sankcjami w przypadku naruszenia dyscypliny f.p.

 

W sektorze publicznym z trudem, aczkolwiek systematycznie postepuje zmiana świadomości dot. wysokich standardów sterowania zarzadzenim (management control).

Standardy międzynarodowe nie są już opcja wyboru lub dziwacznym pomysłem innowacyjnych „przybyszów z biznesu”, którym z lubością wypomina się iż „próbują kijem Wisłe zawracać” czyniąc z zarządzanej przez siebie jednostki sektora finansów publicznych organizacje zarządzaną na wzór organizacji biznesowych. Ustawa z dn. 27 dokonała radykalnego ciecia. Wprowdziła obowiązek wdrożenia kontroli zarządczej jako zintegrowanego sterowania systemami zarządczymi. Kontrola zarządcza to obiecująca nowość w jednostkach sektora finansów publicznych. Zarządzanie jednostką publiczną staje się zorientowane na integrację systemową, oszczędne, efektywne i odpowiedzialne. Kluczem jest zgodność z międzynarodowymi standardami kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

 

Mam nadzieje, że czytelnik przyjmie niniejsze spostrzeżenia bez urazy, z należytą dozą dystansu do samego siebie:)

 

Nieustająco zapraszamy na szkolenia z kontroli zarządczej

 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact