|
PDF Print E-mail

Odbiorcy usług i Klienci

Europejski
Bank Centralny,
Ministerstwo Finansów,
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
Urząd m.st.Warszawy,
Sąd Okręgowy w W-wie,
Katolicki Uniwersytet Lubelski,
Warszawski Instytut Bankowy,
Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego,
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk,
Instytut Rachunkowości i Podatków,
Polska Akademia Rachunkowości,
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej,
Szkoła Główna Handlowa,
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (Warszawa),
Politechnika Warszawska,
Politechnika Krakowska,
Politechnika Wrocławska,
Wyższa Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie,
Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie,
Uniwersytet Bankowości (Lwów),
Centralny Instytut Kształcenia Kadr Bankowych na Ukrainie (Kijów),
Narodowy Bank Ukrainy,
Społeczna Grupa Integracyjna,
PKN
Orlen,
PZU S.A.,
ING Bank Śląski,
Bank Pocztowy,
DZ Bank,
BZWBK,
PZU Życie,
ZUS,
Krajowa Izba Rozliczeniowa,
Polkomtel S.A.,
Główny Inspektorat Nadzoru Bankowego
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego,
Telekomunikacja Polska S.A.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
Instytut Rachunkowości i Podatków,
TCCT,
Veolia,
Rada Nadzorcza BRE Banku,
Ministerstwo Sprawiedliwości,
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Finansów,
Fundacja Rektorów Polskich,
Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych
Warszawski Instytut Bankowy,
Europejski Instytut Audytu i Kontroli Sp. z o.o.,
Europejskie Stowarzyszenie Ekspertów i Konsultantów CEYTA,
Safe Computing S.A,
UNIZETO Sp. z o.o.,
COMARCH S.A,
Software Konferencje Sp. z o.o.,
Stowarzyszenie Project Management Polska – SPMP,
Centrum Jakości Politechniki Krakowskiej,
Towarzystwo Naukowe Prakseologii – TNP,
Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą,
Gazeta Bankowa,
IT Security Magazine.
Ukrainian Bank,
Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
Bank Gospodarki Żywnościowej SA,
Departament Rozwoju Systemów Informatycznych, Izba Skarbowa w Warszawie,
Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o.
NBP:
Zespół Metodologii Oceny Ryzyka Finansowego w Departamencie Zarządzania
Ryzykiem Finansowym,
Wydziale Analiz Rynków Finansowych, Departament Polityki Pieniężno-Kredytowej, Departament
Systemu Finansowego,
Wojewódzki
Ośrodek Doskonalenia Kadr Administracji Publicznej,
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej,
Centrum administracji i biznesu Instytut Studiów Strategicznych Kraków,
Mediator Group SA,
Starostwo Powiatowe Kielce,
Miasto Kielce,
Kielecki Inkubator Technologiczny,
Powiatowy Urząd Pracy w Turku,
Departament Słuzby Celnej Ministra Finansów
Krajowa Spółka Cukrowa - KSC S.A.,
INVEST-BANK S.A,
Bazy i Systemy Bankowe - BSB Sp. z o.o,
POSTDATA S.A.,
Stowarzyszenia do spraw Audytu i·Kontroli Systemów Informatycznych, ISACA,
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomicznej we·Włocławku,
Katedra Podstaw Informatyki Wyższa Szkoła Techniczna w·Legnicy,
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli,
Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin,
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Warszawa Praga-Północ
Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer,
Ministerstwo Infrastruktury,
Intrum Iustitia.

 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact