|
PDF Print E-mail

Консалтинг, Проекти, Bнутрішній aудит, зовнішній аудит.

Послуги сертифікованих фахівців.

Внутрішній аудит. Міжнародні стандарти професійної практики IIA

 • Методології - Внутрішній аудит
 • Фінанси державного сектора - внутрішній аудит
 • Забезпечення якості внутрішнього аудиту
 • Управління контроль
 • Внутрішній контроль
 • Фінансовий контроль
 • COSO / ERM COSO
 • Аудит фінансової звітності

IT Аудит

 • COBIT 4.1
 • ITIL 3.0
 • Аудит Інфраструктура
 • Аудит комп'ютерних мереж
 • Аудит проектів IT
 • Система інформаційної безпеки
 • Система інформаційної безпеки - IT Аудит
 • Програма - IT Аудит 
 • IT Корпоративне управління (IT Governance)

Корпоративне управління

 • Управління стратегічними та оперативними
 • Управління процесами - виявлення та аналіз процесу
 • Управління проектами – методології, IT аудит
 • Оптимізація процесів. Ефективність процесів в компанії

Управління ризиками 

 • Системи yправління ризиками - aудит
 • MIFID, BASEL II

Захисту інформації компанії

 • Безперервність компанії (Business Continuity Management)
 • Compliance Банк 
 • Mетодології PRINCE II / PMI (PMBOOK)

Хочете організувати курси? Ласкаво просимо

Контактна інформація

 

Партнер в організації навчання: http://www.nctbpu.org.ua/

 

 

Забезпечення якості при проведенні внутрішнього аудиту та оцінка відповідності – заголовок

Фірма NETSOFT CONSULTING пропонує Вам проведення оцінки відповідності внутрішнього аудиту Міжнародним Стандартам Професійної Практики Внутрішнього Аудиту. Згідно зі Стандартами ІІА така оцінка є обов'язковою, принаймні раз в 5 років.


Оцінка проводиться сертифікованим фахівцем (Quality Assurance Validator – міжнародний сертифікат). Результатом оцінки є звіт про відповідність або перелік удосконалень разом з пропозиціями щодо внесення змін до функціонування та документації процесу внутрішнього аудиту. Оцінка виконується українською, російською або англійською мовами.


Фірма забезпечує присутність перекладача протягом всього процесу оцінки. Запрошуємо до контакту за допомогою електронної пошти українською, російською, польською або англійською мовами.

Контактна інформація

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Обеспечение качества при проведении внутреннего аудита и оценка соответствия - заголовок

Фирма NETSOFT CONSULTING предлагает Вам проведение оценки соответствия Международным Стандартам Профессиональной Практики Внутреннего Аудита. Согласно Стандартам IIA такая оценка является обязательной, по крайней мере раз в пять лет.
Оценка проводится сертифицированным специалистом (Quality Assurance Validator - международный сертификат). Результат оценки - отчет о соответствии или перечень улучшений, вместе с предложением по внесению изменений в функционирование и документацию процесса внутреннего аудита.

Оценка выполняется на русском, украинском или английском языках. фирма обеспечивает присутствие переводчика на протяжении всего процесса оценки. Приглашаем Вас связаться с нами по электронной почте на русском, украинском, польском или английском языках.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Приклад навчання

Система ризик-менеджменту в банках

 • Необхідність і передумови впровадження комплексної системи ризик-менеджменту в банках
 • Сучасні проблеми і перспективи регулювання банківської діяльності. Нова Базельська угода по капіталу (Базель ІІ)
 • Спектр банківських ризиків
 • Система корпоративного управління і організаційна структура управління ризиками банку
 • Нормативно-методичне забезпечення управління ризиками в банку
 • Інформаційні і аналітичні системи управління ризиками банку

Операційний ризик - підходи органів банківського нагляду

 • Вимоги Базельського комітету з банківського нагляду щодо оцінки та регулювання операційного ризику в банках
 • Визначення операційного ризику
 • Вимога до капіталу на покриття операційного ризику згідно Базеля ІІ
 • Вимога до управління операційним ризиком
 • Визначення операційного ризику
 • Фактори оцінки операційного ризику  

Методологія та практика проведення внутрішнього аудиту в комерційних банках

 • Практичні аспекти застосування Міжнародних стандартів аудиту у банківських установах
 • Практичні аспекти аудиторських перевірок
 • Внутрішній аудит ризиків
 • Методологічні аспекти внутрішнього аудиту інформаційних систем
 • Внутрішній аудит та шахрайство
 • Внутрішній аудит платіжних систем for example SWIFT
 • Роль внутрішнього аудиту в системі внутрішнього контролю та управління ризиками
 • Практичні аспекти застосування Міжнародних Стандартів Аудиту (МСА) в банківських установах
 • Проведення ІТ аудиту з використанням методології стандарту CobiT 4.1, ITIL, or another
 • Управління ризиками в банку. Система ризик-менеджменту
 • Вдосконалення ризик-менеджменту та прозорості банку через впровадження Базель ІІ
 • Управління ризиками в службі внутрішнього аудиту
 • Стратегічне управління та контроль в банку
 • Внутрішній аудит організаційної структури банку
 • Функція Комплаєнс в комерційному банку
 • Практичні аспекти стандартa i впровадження MIFID
 • Strategic Controlling

Окремі питання внутрішнього аудиту інформаційних технологій

 • ISACA. Стандарти внутрішнього ІТ аудиту
 • Методологія проведення ІТ аудиту відповідно до стандарту CobiT 4.1
 • Аудит ІТ інфраструктури
 • Аудит програмного забезпечення
 • Аудит безпеки відповідно до стандарту ISO 27001
 • Аудит плану відновлення ІТ систем (DRP + BCM) відповідно до стандарту BS 25999
 • Аудит PCI DSS (самооцінка)
 • Особливості підходу до управління банком на основі ризик-менеджменту
 • Спектр банківських ризиків
 • Система корпоративного управління і організаційна структура управління ризиками банку
 • Нормативно-методичне забезпечення управління ризиками в банку
 • Інформаційні і аналітичні системи управління ризиками банку

Методологічні аспекти внутрішнього аудиту інформаційних систем

 • Аудит системи внутрішнього контролю банку у сфері інформаційних технологій.
  Стратегія банку в сфері інформаційних технологій - запорука успіху бізнес стратегій банку. Мета і задачі стратегії, шляхи її реалізації.
 • Аудит функціонування інформаційних систем: загальний контроль.
  Засоби універсального контролю в середовище комп'ютерних систем. Види контролю. Розподіл повноважень та функцій користувачів.
 • Аудит функціонування інформаційних систем: прикладний контроль.
  Засоби та основні напрями прикладного контролю програмного забезпечення.
 • Оцінка адекватності процедур контролю при впровадженні та експлуатації комп'ютерних систем.
  Аналіз ризиків банківської діяльності за умов недостатності або неефективності діючої системи внутрішнього контролю.
 • Зловживання в середовищі комп'ютерних систем.
  Взаємозв'язок розвитку інформаційних технологій з безпекою. Створення середовища контролю, як один із засобів попередження зловживань.

Ефективне управління комерційним банком: система внутрішнього контролю та аудиту в банку

 • Служба внутрішнього аудиту - незалежна структура Банку:
 • Устав як відображення цілей та задач СВА
 • Функції та організаційна структура СВА
 • Забезпечення незалежності СВА

Етапи стандартного процесу аудиту:

 • Планування аудиту (критерії впливу на аудит, їх оцінка)
 • Проведення аудиту (AuditHandBook, збір інформації, Audit Documentation Database)
 • Складання аудиторських звітів за допомогою Audit Reporting Tool
 • Переваги системи Audit Management System
 • Follow-up, як інструмент забезпечення виконання аудиторських рекомендацій
 • Оцінка роботи аудиторів за допомогою управління виконанням робіт (PM) та ключових показників діяльності (KPI)
 • Проведення незалежної оцінки роботи внутрішнього аудита (основні завдання та результати QAR).
 • Кроки до розвитку та вдосконалення інформаційних систем служби, а також персоналу Служби внутрішнього аудиту

 

 
 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact