|
PDF Print E-mail
Забезпечення якості при проведенні внутрішнього аудиту та оцінка відповідності – заголовок

Фірма NETSOFT CONSULTING пропонує Вам проведення оцінки відповідності внутрішнього аудиту Міжнародним Стандартам Професійної Практики Внутрішнього Аудиту. Згідно зі Стандартами ІІА така оцінка є обов'язковою, принаймні раз в 5 років.


Оцінка проводиться сертифікованим фахівцем (Quality Assurance Validator – міжнародний сертифікат). Результатом оцінки є звіт про відповідність або перелік удосконалень разом з пропозиціями щодо внесення змін до функціонування та документації процесу внутрішнього аудиту. Оцінка виконується українською, російською або англійською мовами.


Фірма забезпечує присутність перекладача протягом всього процесу оцінки. Запрошуємо до контакту за допомогою електронної пошти українською, російською, польською або англійською мовами.

 

Контактна інформація

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

Обеспечение качества при проведении внутреннего аудита и оценка соответствия - заголовок

Фирма NETSOFT CONSULTING предлагает Вам проведение оценки соответствия Международным Стандартам Профессиональной Практики Внутреннего Аудита. Согласно Стандартам IIA такая оценка является обязательной, по крайней мере раз в пять лет.
Оценка проводится сертифицированным специалистом (Quality Assurance Validator - международный сертификат). Результат оценки - отчет о соответствии или перечень улучшений, вместе с предложением по внесению изменений в функционирование и документацию процесса внутреннего аудита.

Оценка выполняется на русском, украинском или английском языках. фирма обеспечивает присутствие переводчика на протяжении всего процесса оценки. Приглашаем Вас связаться с нами по электронной почте на русском, украинском, польском или английском языках.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact