|
IT Governance w służbie zdrowia PDF Print E-mail

Chociaż wymienia się ją zwykle na ostatnim miejscu w pakiecie projektów ustaw reformujących system ochrony zdrowia, to jednak cieszy, że w końcu kwestię informatyzacji systemu ujęto w ramach ustawy. Przyznaje się do tego Ministerstwo Zdrowia w projekcie rzeczonej ustawy, stwierdzając w uzasadnieniu do niego, że "System informacyjny państwa to uporządkowany układ odpowiednich elementów, charakteryzujących się pewnymi właściwościami i połączonych wzajemnie określonymi relacjami. W sektorze ochrony zdrowia, pomimo wydawałoby się dość dobrze rozwiniętej infrastruktury informacyjnej, podobnie jak w innych sektorach gospodarki nie istnieje system informacyjny w rozumieniu definicji (...) wypracowanej na potrzeby planu opracowanego na szczycie w Sewilli".

Więcej: źródło: http://biznes.onet.pl/e-rewolucja,18570,3775584,1,prasa-detal

 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact