|
Kurs CGAP PDF Print E-mail

Informuję, że w związku z dużym zainteresowaniem po studiach podyplomowych i prośbą przeprowadzenie kursu przygotowującego do przystąpienia do egzaminu  CGAP we Wrocławiu (Certified Government Auditing Professional) informuję że, kurs taki odbedzie sie zgodnie z planem.

Wszystkie zajecia beda w formie rozwiązywania testów oraz praktyki audytu zgodnego z egzaminem CGAP.

Prowadzący: Piotr Welenc

Łącznie: 64 godziny lekcyjne.

Kurs zostanie przeprowadzony w trakcie 4 weekendów:

15-16 wrzesnia 2018

6-7 października 2018

20-21 października 2018

27-28 października 2018

Zajecia odbywają się w godz. 9,00 -16,00.


Kurs odbedzie sie w sali szkoleniowej, w siedzibie Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza, Warszawska 2, 52-114 Wrocław - Brochów.

Cena kursu: 1.200,00 PLN ( przy założeniu , że będzie uczestniczyło min. 15 osób ). Potem cena spada proporcjonalnie do liczby osób.

Bardzo dziekuje osobom ktore wpłaciły już zaliczki (200,00 PLN). Informuję że ich miejsce jest gwarantowane. Zaliczke mozna wpłacić na rachunek PKOBP 07 1020 1127 0000 1302 0036 5130 z adnotacją "Kurs CGAP" + Imie + Nazwisko lub przed samym kursem, lub na kursie na pierwszych zajęciach. Oczywiscie - kto pierwszy ten lepszy (miejsce gewarantowane).

Proszę prześlijcie e- mailowo informację swoim znajomym, którzy mogą być zainteresowania kursem lub tym, ktorzy byli zainteresowani ale nie mieli mozliwosci zostawic swoich namiarów. Zapewniam materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, rekomendowane przez IIA. Gdyby ktoś z Państwa już podjął decyzję o rezygnacji, to proszę o taką informację bo jest sporo chetnych a wiec kazde miejsce w sali sie liczy. W razie pytań (poświadczenie praktyki, doświadczenie zawodowe) służę dodatkowymi informacjami telefonicznie.

Program kursu

I. Standardy, Governance, oraz Ramowe Zasady Ryzyka/Kontroli (10-20%)

 1. Standardy
  • Rola standardów audytu/badania
  • Stosowanie odpowiednich standardów
  • Rola i wpływ pozostałych standardów (np. standardów rachunkowości, norm jakości.)
 2. Governance
  • Governance w sektorze publicznym (np.. Komitety aupołeczeństwa. Wymagania kwalifikacyjne CGAPdytu, kodeksy postępowania, kontrola społeczna, rozliczalność publiczna)
  • Role audytu w strukturze governance
 3. Ramowe Zasady Ryzyka/kontroli (np. COSO, CoCo)
  • Rola Ramowych Zasad
  • Elementy ramowych zasad ryzyka/kontroli
  • Stosowanie Ramowych Zasad
 4. Kodeks Etyki IIA
  • Kodeks etyki IIA

II.. Praktyka audytu w sektorze publicznym (35-45%)

 1. Zarządzanie funkcją Audytu Wewnętrznego
  • Cele, uprawnienia i odpowiedzialność
  • Polityki i procedury
  • Zapewnienie jakości
  • Planowanie
  • Kadry
  • Marketing
  • Misja/rola/rezultaty działań audytu w administracji
 2. Rodzaje usług audytorskich
  • Audyt zgodności
  • Audyt działalności/sprawności (np. oszczędności, wydajności, skuteczności)
  • Audytu sprawozdań finansowych
  • Audyt systemów finansowych
  • Audyty informatyczne I
  • Audyty informatyczne II
  • Usługi doradcze
  • Usługi związane z naruszeniem zasad uczciwości (oszustwo, niegospodarność i nadużycie)
 3. Procesy świadczenia usług audytowych
  • Zarządzanie poszczególnymi przedsięwzięciami
  • Planowanie
  • Praktyki dotyczące oceny i kontroli ryzyka
  • Czynności audytorskie
  • Przekazanie informacji o wynikach
  • Działania poaudytowe

III. Umiejętności i techniki audytu w sektorze publicznym (20-25%)

 • Koncepcje i techniki zarządzania
 • Pomiar sprawności działania
 • Ewaluacja programów
 • Metody ilościowe (np. przeglądy analityczne i metody statystyczne) (P)
 • Metody jakościowe (np. kwestionariusze, wywiady, diagramy)
 • Metody identyfikacji i prowadzenia dochodzenia w sprawach naruszenia zasad uczciwości
 • Metody prowadzenia badań/gromadzenia danych
 • Umiejętności analityczne (umiejętność odróżnienia informacji istotnych od nieistotnych)

IV.. Środowisko audytu w sektorze publicznym (20-25%)

 1. Zarządzania zadaniami
 2. Zarządzanie finansowe
  • Wymagania dotyczące sprawozdawczości i rozliczania operacji w sektorze publicznym
  • Zasady podatkowe i zasady gromadzenia dochodów
  • Specyficzne aspekty budżetowania w sektorze publicznym (e.g., encumbrances, earmarking) (P)
  • Rachunkowość w sektorze publicznym (e.g., fund accounting, resource accounting) (P)
  • Ograniczenia dotyczące ?ródeł i wykorzystania środków (e.g., voted funds, conditional grants, revenues)
  • Ograniczenia w inwestowaniu środków publicznych
  • Activity-based costing/cost-allocation (A)
 3. Konsekwencje różnych metod świadczenia usług
  • Świadczenie usług przez pracowników
  • Dotacje
  • Kontrakty
  • Joint Ventures/Partnerships/Authorities/Special Operating Agencies/
  • Quasi-governmental (A)
  • Prywatyzacja
 4. Konsekwencje świadczenia usług obywatelom
  • Prawo klientów/obywateli do właściwej procedury
  • Prawo do zachowania poufności informacji
  • Kwestie wynikające z faktu oddzielenia funkcji płatnika od beneficjenta
  • Rzeczywistość sprzecznych misji
  • Zagrożone grupy społeczne
 5. Specyficzne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi
 6. Specyficzne wymagania dotyczące zakupów i zamówień publicznych

Opinie naszych kursantów

"Kurs przygotowujący na audytora w sektorze publicznym oceniam b.wysoko. Kompetencje , wiedza merytoryczna i wartość przygotowanych materiałów szkoleniowych - b. dobra, pełna i całościowa. Poziom obsługi i organizacji kursu- bez zastrzeżeń".

"Kurs wyczerpująco przedstawił merytoryczne zagadnienia egzaminu CGAP. Wykładowcy podając literaturę niezbędna do przygotowania się do egzaminu pozwolili ma na skupieniu się na podstawach potrzebnych na egzaminie CGAP" Karolina

" Najlepszy kurs dla osób przygotowujących się do egzaminu CGAP. Wiedza podana w pigułce potrzebnej do zdania jego. Wykładowcy bardzo dobrze wyszkoleni i skierowujący odpowiednio na co zwrócić uwagę podczas egzaminu."Edyta

Byłam słuchaczką kursu "Przygotowanie do egzaminu CGAP" organizowanego na wiosnę br w Warszawie . Zgodnie z ustaleniami uprzejmie informuję, że wczoraj udało mi się pomyślnie, za pierwszym podejściem, zdać egzamin CGAP. Chciałm bardzo podziękować za cenne uwagi i wskazówki, bez nich na pewno nie byłoby sukcesu, bo egzamin faktycznie jest specyficzny. (Ewa)

 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact