|
Studia podyplomowe z audytu na KUL w Lublinie PDF Print E-mail

Cel studiów to przekazanie wiedzy z zakresu audytu wewnętrznego zgodnie z najnowszymi wymogami oraz wiedzy o systemie kontroli wewnętrznej w jednostkach administracji publicznej, przygotowanie do wykonywania pracy na stanowisku audytora wewnętrznego.

Program studiów obejmuje takie przedmioty jak: Rodzaje kontroli, kryteria kontroli i standardy kontroli, procedury kontrolne, Audyt sektora publicznego, audyt sprawozdań finansowych, audyt systemów finansowych, Zasady przeprowadzania audytu, metody i techniki audytu, Kontrola zarządcza, Controlling kadrowy.

Adresaci

  • pracownicy jednostek sektora finansów publicznych i jednostek podległych, które są zobowiązane do zatrudniania audytorów wewnętrznych i przeprowadzania audytu.

Kwalifikacje

  • zdobycie umiejętności koniecznych do wykonywania pracy na stanowisku audytora wewnętrznego. Zgodnie z art. 286 ust. 1 lit. d ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., Dz.U. nr 157, poz. 1240: audytorem wewnętrznym może być osoba, która posiada (…) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjna, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL jest uprawniony do prowadzenia w/w studiów, których ukończenie oraz spełnienie innych wymagań upoważnia do wykonywania pracy w charakterze audytora wewnętrznego.

System prowadzenia zajęć

  • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele z częstotliwością co dwa tygodnie.

Liczba semestrów: 2 semestry

 

Poprzednia edycja zgromadziła ponad 50 osób.

Dodatkowe informacje: KUL

 

 
 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact