|
Opracowanie n.t. governance PDF Print E-mail
 

"Corporate governance is the system by which business corporations are directed and controlled."

 

2 The holy trinity of good corporate governance has long been seen as shareholder rights, transparency, and board accountability. (Thelen 1991; Streeck 1996, 2001; Kotthoff 1998; Mitbestimmung 1998):

 

Zasady „co-determinacji"

 

1. Systemowa zgodność - to powszechnie akceptowalne działanie systemowe wszystkich pracowników (grup i jednostek), których naturalnym celem jest generowanie przepływów pieniężnych i zysku.

 

2. Orientacja na sprawność (operatywność) - organizacje starają się budować model operatywnej i wydajnej organizacji poprzez dowartościowanie znaczenia mikro-relacji pomiędzy pracownikami i kierownictwem (mikro-relacje wertykalne i horyzontalne).

 

3. Współzarządzanie (co-management) i profesjonalizm – w praktyce oznacza więcej niż przenikanie się wewnętrznych procedur zarządzania ludźmi. To przeniesienie zasad orientacji na cel, z zarządzania ludźmi czy zdarzeniami na zjawiska o charakterze ekonomicznym.

 

4. Orientacja na konsensus – podczas gdy konfrontacja i rywalizacja prowadzi do utraty wartości, co-determinacja zobowiązuje do wzmacniania procesu kooperacji. Wszystkie strony postrzegają siebie nawzajem jako partnerzy, nie zaś oponenci, odwrotność klasycznego modelu konfrontacji.

 

5. Negocjacja zasad – rola legalistycznych zasad jako zasady zabezpieczenia priorytetów interesariuszy ma znaczenie mniejsze niż waga ko-determinacji, np. wiele korporacji buduje zespoły pracowników na bazie liderów wiedzy budujących mikrowartości niż na deklaratywnej orientacja całej korporacji na szybkie sukcesy (quick - wins) budowane na bazie jednostkowego zarządzenia nakazowo-rozdzielczego. Negocjacja zasad polega również na przeniesienie ciężaru z rygoru na powinnośc, z przepisu na normę lub standard. Prymat wewnatrzsterowności na zewnątrzsterownością.

 

While corporate governance is overtly concerned with board structure, executive compensation, and shareholder reporting, the underlying assumption is that it is the board that is responsible for managing the business and controlling the risks to its assets and trading future.

 

In today's corporate governance environment, where the value and importance of intellectual assets are significant, boards must be seen to extend the core governance principles—setting strategic aims, providing strategic leadership, overseeing and monitoring the performance of executive management, and reporting to shareholders on their stewardship of the organization—to the organization's intellectual capital, information, and IT. A culture of opaqueness is out of line with today's expectation of proactive boards and governance transparency. Boards that are not proactive in understanding the strategic importance of and operational risks in intellectual capital, information, and communications technology, are at best a drag on the effectiveness of their boards. As younger companies, controlled and managed by people who have grown up with IT and its possibilities, transform the business landscape, those boards that fail to respond can expect their businesses to be destroyed—and whether  the destruction is piece by piece or wholesale is, in the long run, irrelevant.

 

Information technology governance is "a framework for the leadership, organizational structures and business processes, standards and compliance to these standards, which ensure that the organization's IT supports and enables the achievement of its strategies and objectives."3 In the future, IT governance will be even more important than corporate governance is today: Information and IT are absolutely fundamental to business survival, and organizations that fail to "direct and control" their IT to best competitive advantage will be left as roadkill on the information superhighway.

 

The five major drivers of IT governance are:

1. The search for competitive advantage in the dynamically changing information economy through intellectual assets, information, and IT

2. Rapidly evolving governance requirements across the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), underpinned by capital market and regulatory convergence

3. Increasing information- and privacy-related legislation (compliance)

4. The proliferation of threats to intellectual assets, information, and IT

5. The need to align technology projects with strategic organizational goals, ensuring they deliver planned value (project governance)

 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact