|
PDF Print E-mail

Ciekawostka: "Kamienie na szaniec"... fikcji, arogancji, niekompetencji

Prestiżowy raport o sytuacji Lehman Brothers rodzi nowe pytania odnośnie tego, czy szefowie upadłego banku prezentowali fałszywy obraz sytuacji finansowej banku oraz czy nadzór zrobił wystarczająco dużo, aby zapobiec nagłemu upadkowi firmy. Ujawniony w czwartek i liczący 2,2 tys. stron raport oskarża najważniejszych ludzi w Lehman o manipulowanie bilansem banku, audytora Ernst&Young o potencjalnie nierzetelne usługi oraz nadzór o bierność, nawet w momencie, kiedy firma nie przechodziła przez liczne testy oceniające jej ewentualną kondycję w przypadku pogorszenia się sytuacji rynkowej. Raport, który został przygotowany przez biegłego sądowego w ramach trwającej procedury upadłościowej, twierdzi, że szefowie banku manipulowali bilansem Lehmana za pomocą „poważnie wprowadzających w błąd" sztuczek księgowych, dzięki którym na koniec kwartału możliwe było ukrywanie gorszych aktywów o łącznej wartości ok. 50 mld dolarów. Wewnętrzna instrukcja znana jako „Repo 105" sprawiała, że Lehman wydawał się być mniej zadłużony, niż w rzeczywistości. W cytowanym przez raport e-mailu z kwietnia 2008, wiceprezes Lehmana ds. operacyjnych, Herbert McDade nawiązywał do sztuczek księgowych jako „kolejnych wspomagaczy, które zażywamy". Podczas przesłuchania McDade mówił, że próbował zmniejszyć ich skalę i twierdził, że rozmawiał o tym z Fuldem. Prawnik Fulda, Patricia Hynes z Allen & Overy, stwierdziła, że nie miała pojęcia o szczegółach dot. księgowości. – W żadnym momencie dyrektorzy finansowi, prawnicy lub Ernst & Young nie artykułowali w rozmowach z Fuldem żadnych obaw w związku z Repo 105 – powiedziała.

Raport krytykuje także Ernst & Young za nie podjęcie żadnych kroków po tym, jak członek zarządu Lehmana, Matthew Lee, zaczął kwestionować Repo 105 w czerwcu 2008 r. Dzień później przedstawiciele firmy spotkali się z komitetem audytu Lehmana i w ogóle nie rozmawiali o obawach Lee. Ernst & Young twierdzi, że upadek Lehmana był spowodowany „bezprecedensowym zbiegiem negatywnych zdarzeń na rynkach finansowych", a raporty finansowe Lehmana były sporządzane w sposób „rzetelny i zgodny z zasadami księgowości". Raport jest wodą na młyn rządowych krytyków i prawników reprezentujących inwestorów, którzy wnioski z raportu przedstawiają jako kolejny przykład wadliwie funkcjonującego systemu nadzoru.

Według raportu różne agencje rządowe były w posiadaniu informacji, które rodziły poważne wątpliwości, co do płynności Lehmana, ale instytucje te ograniczały się do monitorowania działań firmy. SEC zlecił New York Fed opracowanie „stress-testów". Powstały dwa scenariusze: „Bear Stearns" oraz „Bear Stearn Light". Lehman oblał oba. Wtedy Fed stworzył kolejny test, którego bank także nie zdał. – Wygląda na to, że żadna agencja rządowa nie podjęła żadnych działań w związku z wynikami testów uzyskanymi przez Lehmana – napisano w raporcie.  SEC odmówiło komentarza. Rzecznik nowojorskiego Fed powiedział tylko, że nadzór nie należy do podstawowych zadań jego instytucji i nie chciał dalej rozmawiać.

(Autor: Tomoeh Murakami Tseza źródło: Washington Post, cyt. za onet.pl)

Według Eurosifu (European Sustainable Investment Forum) kontrola systemów corporate governance oraz większa przejrzystość, to główne wyzwania w sektorze bankowym. Nowy raport dotyczący banków pokazuje, że kryzys poddał te firmy większej kontroli i ocenie, szczególnie w kwestiach inwestycji oraz systemów wynagrodzeń zarządzających. Chociaż zmiany w sektorze są jeszcze ograniczone, to w najbliższym czasie działalność banków zostanie ograniczona nowymi regulacjami. Wśród kluczowych kwestii przed jakimi stoją banki raport wyodrębnia wdrożone systemy corporate governace i zarządzania ryzykiem oraz odpowiedzialne kredytowanie i sprzedaż produktów finansowych. Na kolejnych miejscach znajdują się kwestie związane z poszczególnymi interesariuszami. Krótki raport można pobrać tutaj lub na stronie Eurosif.

 Źródło: CSRinfo

Global Reporting Initiative (GRI) wezwała rządy do wprowadzenia reform, które nałożą na firmy obowiązek informowania i większej przejrzystości w zakresie środowiska, społeczeństwa i corporate governance. Liderzy ze świata biznesu, pracy i organizacji społecznych stwierdzili, że obecny system raportowania firm nie spełnia oczekiwań interesariuszy. Przyjęta w Amsterdamie Deklaracja o Przejrzystości i Raportowaniu wzywa rządy w dobie kryzysu do przebudowy systemów ekonomicznych poprzez:
•    Wprowadzenie obowiązku sporządzania raportu na temat czynników środowiskowych, społecznych i corporate governance przez firmy
•    Obowiązkowe raportowanie przez organy władzy, szczególnie w przypadku państwowych firm czy państwowych funduszy emerytalnych
•    Zintegrowanie raportów opartych na zasadach zrównoważonego rozwoju w ramach norm finansowych rozwiniętych przez liderów G20
Podpisani pod deklaracją podkreślili, że skupienie całkowitej uwagi na kryzysie finansowym może przysłonić kryzys zrównoważonego rozwoju, który bardziej zagraża naszej ekonomii i społeczeństwu.
Tekst Deklaracji Amsterdamskiej dostępny jest tutaj.

Źródło: CSRinfo

Firmy w systemie governance:

Na Ethicalcorp pojawił się interesujący artykuł na temat firm jako inicjatorów powstawania nowych organizacji biorących udział w tworzeniu systemu governance, zarządzania systemem społecznym. Artykuł porusza kwestię roli firm w społeczeństwie, CSR i podaje przykłady działań firm w Afryce, Birmie, Nigeri czy Azerbejdżanie, które pokazują możliwości jakie tkwią w sektorze prywatnym.  Pełen artykuł dostępny jest tutaj>>

Źródło: CSRinfo

 

Ciekawostki kreatywnych księgowych :

http://gielda.onet.pl/uwazaj-na-pulapki-i-manipulacje-ksiegowe,18726,3244535,1,news-detal

 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact