|
PDF Print E-mail

Internal Auditing = Assurance, Insight & Objectivity
Audyt wewnetrzny = Zapewnienie, Wnikliwość & Obiektywność

 

Najwyższe Kierownictwo jak i managerowie średniego szczebla nie są w stanie funkcjonować bez dostarczanych przez audyt wewnętrzny wnikliwej oceny oraz obiektywnego zapewnienia na temat skuteczności i efektywności procesów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz governance (ładu organizacyjnego)

Value20Proposition20Internal20Auditing

 

 

 

Zapewnienie = Governance, Ryzyko & Kontrola
Audyt wewnetrzny dostarcza racjonalnego dla procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i governance. Tym samym pomaga organizacji w osiąganiu jej celów strategicznych, operacyjnych, finansowych i zgodności z prawem oraz wewnętrznymi/zewnętrznymi regulacjami

Value20Proposition20Assurance

 

Wnikliwość = Kataliza, Analiza, & Ocena
Audyt wewnętrzny jest katalizatorem w procesie poprawy efektywności i skuteczności, poprzez dostarczanie wnikliwych rekomendacji na bazie analizy, oceny danych i procesów biznesowych.

 

 Value20Proposition20Insight

 

OIEKTYWIZM = Integralność, Rozliczalność & Niezależność
Wraz ze zobowiązaniem i odpowiedzialnością podejmowanymi za integralność i rozliczalność, audyt wewnętrzny dostarcza wartości dla naczelnego kierownictwa i managerów średniego szczebla, stanowiąc obiektywne źródło zapewnienia oraz pełniąc niezależną funkcję doradczą.

Value20Prop20Obj

 

 

Ponieważ audyt wewnetrzny jest profesją o charakterze globalnym, w budowaniu jego lokalnego modelu można rozważać jeszcze inne wartości, które być może lepiej będą rozumiane w lokalnych środowiskach (przetłumaczone na lokalne języki) . Sugerowane warości moga obejmować (ale nie wyczerpują) następującepojęcia: zgodność, konsultacje, doradztwo, wartość dodana, rekomendacje, konstruktywne wsparcie, skuteczność, efektywność, wiarygodność, zaufanie, jakość, komptencje itp.

 

Audyt wewnętrzny jest niosącym wartość zasobem dla zarządzających organizacją. Pomaga osiągać cele biznesowe (strategiczne i operacyjne) organizacji, zarówno wspierając system kontroli wewnętrznej, jak i budując ład organizacyjny (governance). Być może to zbyt wielkie wymagania wobec jednego zasobu, ale.... audytor wewnętrzny pracuje dłużej niż przez cały dzień.

 

Źródło: The IIA Global

Wersja do druku: download

 

 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact