|
PDF Print E-mail

Zmiany w stosunku do COSO 1992 to:

1. Podejście oparte na tzw. princypiach (principles) – zdefiniowano 17 pryncypiów kontroli, które reprezentują fundamentalne zasady kontroli
wewnętrznej.

2. Wyjaśniono rolę celów w organizacji i przeniesiono je do części ogólnej zarzadzania ryzykiem. Wyjaśniono iż zdefiniowanie celów biznesowych nie stanowi elementu systemu kontroli wewnętrznej

3. Uznano rosnącą rolę współczesnych technologii. Stwierdzono iż w wielu obszarach determinują one sposób wdrożenia wszystkich komponentów kontroli wewnętrznej

4. Rozszerzono zagadnienia budowania ładu (governance), m.in. relacji między zarządem, ciałami kolegialnymi w organizacji, audytem itp.

5. Rozszerzono kategorie raportowania o celach biznesowych, m.in. w obszarze raportowania finansowego.

6. Zwiększono nacisk na zagadnienia kontroli antyfraudowych

7. Zwrócono uwagę na różnorodność modeli biznesowych w organizacjach , jak również złożoność ich struktur organizacyjnych

 

Źródło:

http://www.ic.coso.org/pages/exposure-draft.aspx

 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact