|
PDF Print E-mail

SA8000 - standard w miejscu pracy

Social Accountability 8000 (SA8000) to zbiór zasad i procedur chroniących podstawowe prawa pracownicze. Ta uniwersalna norma powstała w celu niezależnej weryfikacji wymogów społecznej odpowiedzialności, jakie powinno spełniać przedsiębiorstwo.

Geneza standardu

Norma stworzona została w 1998 roku, a następnie znowelizowana w roku 2001, przez Radę Doradczą powołaną przez Council on Economic Priorities Accreditation Agency (obecnie znany jako Social Accountability International).

Powstała ona w oparciu o uniwersalne wartości zawarte w Kowencji Międzynarodowej Organizacji Pracy, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji Narodów Zjednoczonych.

Źródło: CSR

 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact