|
PDF Print E-mail
  Ryzyko operacyjne, a praca audytora wewnętrznego
 1. Proces decyzyjny
 2. Fundamenty pracy audytora wewnętrznego: Zasady rejestracji procesów - ćwiczenia
 3. Fundamenty pracy audytora wewnętrznego: Budowanie systemów - ćwiczenia
 4. System kontroli wewnętrznej, a audyt wewnętrzny
 5. Model audytu: Tradycyjna instytucjonalna kontrola wewnętrzna
 6. Model audytu: Nowoczesna instytucjonalna kontrola wewnętrzna
 7. Czym jest kontrola wewnętrzna?
 8. System kontroli wewnętrznej: COSO
 9. Rodzaje kontroli wewnętrznej
 10. Definicja audytu wewnętrznego
 11. Rodzaje audytu wewnętrznego
 12. Przykłady praktyczne zadań audytowych - ćwiczenia
 13. Rola i cele audytu wewnętrznego w organizacji
 14. Standardy Audytu wewnętrznego
 15. Analiza ryzyka w audycie wewnętrznym
 16. Fundamenty pracy audytora wewnętrznego: Analiza ryzyka – ćwiczenia
 17. Fundamenty pracy audytora wewnętrznego: Opracowanie ścieżki audytu
 18. Narzędzia oceny obszaru ryzyka: Testy zgodności i wiarygodności
 19. Budowanie testów zgodności i wiarygodności - ćwiczenia
 20. Plan roczny i wieloletni audytu wewnętrznego
 21. Proces audytu wewnętrznego: Krok po kroku
 22. Studium przypadku: audyt zgodności – „Proces wydatkowania środków unijnych"
 23. Dokumenty robocze w audycie
 24. Zadania doradcze w audycie wewnętrznym
 25. Rodzaje zadań doradczych w audycie wewnętrznym
 26. Studium przypadku: zadanie doradcze formalne
 27. Wykonywanie zadań doradczych - ćwiczenia
 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact