|
PDF Print E-mail

Szkolenie z audytu IT

 1. Standardy i wytyczne audytu ISACA (+ Kodeks Etyki)
 2. Sposoby zastosowania standardów w konkretnych zadaniach audytowych
 3. Analiza ryzyka IT
 4. IT Governance
 5. Procedury - tworzenie, ocena i audyt
 6.  Normy i dobre praktyki : COBIT, ISO, COSO, ERM COSO
 7. Audyt projektów informatycznych (Prince2, PMBOK)
 8. Audyt ciągłości działania
 9. Val IT,
 10. Techniki audytu IT
 11. Case studies
 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact