Print

Szkolenie z audytu IT

 1. Standardy i wytyczne audytu ISACA (+ Kodeks Etyki)
 2. Sposoby zastosowania standardów w konkretnych zadaniach audytowych
 3. Analiza ryzyka IT
 4. IT Governance
 5. Procedury - tworzenie, ocena i audyt
 6.  Normy i dobre praktyki : COBIT, ISO, COSO, ERM COSO
 7. Audyt projektów informatycznych (Prince2, PMBOK)
 8. Audyt ciągłości działania
 9. Val IT,
 10. Techniki audytu IT
 11. Case studies