|
PDF Print E-mail

Audyt wewnętrznycg_g_126

 

 1. Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego (IPPF) (link)

 2. Metodyka audytu wewnętrznego Program

 3. Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych

 4. Techniki audytorskie z wykorzystaniem komputerowych narzędzi wspomaganie procesu audytu

 5. Zapobieganie i wykrywanie przestępstw oraz nadużyć gospodarczych

 6. Informatyczne narzędzia zarządzania i wspierania procesu audytu

 7. Sarbaness – Oxley Act 2002

 8. Zapewnienie jakości w audycie wewnętrznym (Quality Assurance)

 9. Audyt projektów unijnych i funduszy strukturalnych

 10. Audyt jakości i zgodności

 11. Kontrola zarządcza

 12. Kontrola wewnetrzna i finansowa

 13. Nowe Umowa Kapitałowa - BASEL II

 14. COSO / ERM COSO

 15. Stosowanie procedur analitycznych oraz próbkowania w audycie wewnętrznym

 16. Metodyki badań ankietowych

 17. Oszustwa finansowe - aspekty psychologiczne

 18. Szkolenie dot. kontroli wewnętrznej. Budowa systemów kontroli wewnętrznej.

 19. Audyt operacji treasury

 20. Audyt sprawozdań finansowych

 21. Audyt infrastruktury krytycznej

 22. Audyty techniczne

 23. Audyt procedur

Ciekawy pakiet pozycji o audycie wewnętrznym

 
 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact