|
PDF Print E-mail

Program szkolenia z zakresu ładu organizacyjnego (governance) i kontroli zarządczej dla Komitetów Audytu

 

 1. Omówienie podstawowych pojęć z zakresu ładu korporacyjnego
  1. ład korporacyjny
  2. ład organizacyjny
  3. ład biznesowy
  4. ład IT
  Pojęcia nadzoru
 2. Róznice między corporate governance oraz business governance
 3. Elementy ładu organizacyjnego w
  1. ustawie o finansach publicznych
  2. Międzynarodowych Standardach Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego IIA
 4. Modele ładu korporacyjnego
  1. Model anglosaski
  2. Model scentralizowany
  3. Model familijny
 5. Wymiary nadzoru korporacyjnego
  1. wymiar ekonomiczny
  2. wymiar księgowy
  3. wymiar etyczny
 6. Nadzór skonsolidowany
 7. Dobre praktyki spółek publicznych 200710.  Relacje inwestorskie
 8. Rola Komitetu audytu w świetle uofp.
 9. Przykłady dokumentów
 10. proces analizy
 
 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact