|
PDF Print E-mail

cg_g_131CIA - program kursu

 

 

Cele szkoleń:

Pozyskanie uprawnień audytora wewnętrznego zgodnie z wymaganiami stawianymi w ustawie o finansach publicznych

 

Przygotowanie do egzaminu CIA oraz pomoc w uzyskaniu certyfikatu Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA

 

Utworzenie alternatywnych źródeł pozyskiwania unikalnych kompetencji, wiedzy i praktyki zawodowej w stosunku do równorzędnych zakresowo, ale droższych kursów

 

Promocja rozwoju zawodowego audytorów wewnętrznych

Informacja o certyfikatach

Certified Internal Auditor® (CIA)

Certified Internal Auditor® (CIA) jest podstawowym certyfikatem potwierdzającym nabycie odpowiedniej wiedzy i praktyki w zakresie audytu wewnętrznego, wysoko cenionym przez pracodawców na całym świecie. Egzamin na CIA składa się z czterech części i obejmuje szeroko pojęte zagadnienia standardów audytu wewnętrznego, dobrych praktyk, kontroli zarządzania ryzykiem i governance. Program uzupełniony jest modułami z zakresu audytu finansowego, informatycznego, technik audytorskich,  statystyki, zagadnieniami zarządzania organizacjami.

Dodatkowe informacje o certyfikacie CIA można znaleźć na stronach IIA (w wersji polskiej http://iia.org.pl i angielskiej http://theiia.org

 

Program kursu CIA

Moduł

Zawartość modułu

Liczba godzin

 

Część I:

 

Rola procesu audytu wewnętrznego w zakresie ładu korporacyjnego, ryzyka i kontroli

 

48

A. Zgodność ze standardami atrybutów IIA 

16

B. Tworzenie planu oraz określanie priorytetów działania audytu wewnętrznego w oparciu o ryzyko 

4

C. Rozumienie roli procesu audytu wewnętrznego w zakresie organizacyjnego ładu korporacyjnego 

8

D. Wypełnianie pozostałych ról i odpowiedzialności audytu wewnętrznego 

8

E. Elementy wiedzy w zakresie ładu korporacyjnego, ryzyka i kontroli 

8

F. Planowanie zadań 

4

Część II:

 

Wykonywanie zadań audytu wewnętrznego

 

48

A. Wykonywanie zadań 

B. Wykonywanie zadań szczególnych 

16

C. Monitorowanie wyników zadań 

8

D. Elementy wiedzy w zakresie oszustw 

8

E. Narzędzia do realizacji zadań audytowych 

16

Część III:

 

Analizy biznesowe i technologie informatyczne

 

64

A. Procesy biznesowe 

 

B. Rachunkowość finansowa i finanse 

16

C. Rachunkowość zarządcza 

16

D. Regulacje, prawo i ekonomia  

8

E. Technologie informatyczne – IT 

24

Część IV:

 

Umiejętności zarządzania organizacją

 

32

A. Zarządzanie strategiczne 

16

B. Globalne środowisko biznesowe 

4

C. Zachowania organizacyjne 

4

D. Umiejętności kierownicze 

4

E. Negocjacje

4

Założenia organizacyjne:

-       Liczebność grup: 10-20 osób każda z grup.

-       Razem kurs CIA trwa 192 godz. wykładowych. 

 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact