|
PDF Print E-mail

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku wg. NUK

 

1.  Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem operacyjnym:

 • istota ryzyka,
 • definicja i rodzaje ryzyka operacyjnego,
 • przyczyny wzrostu zainteresowania ryzykiem operacyjnym banków.

2.  Ryzyko operacyjne w regulacjach nadzorczych:

 • Rekomendacja M,
 • Nowa Umowa Kapitałowa w praktyce zarządzania ryzykiem operacyjnym w banku,
 • Uchwały Komisji Nadzoru Finansowego (w tym: ryzyko operacyjne w świetle Filaru II NUK, wyznaczanie wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka operacyjnego)

3.   System zarządzania ryzykiem operacyjnym w banku:

 • definicja i elementy oraz cechy efektywnego systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym,
 • organizacja systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym:
 • identyfikacja i pomiar ryzyka operacyjnego kategoryzacja zdarzeń operacyjnych,
  pomiar strat operacyjnych,
  System Kluczowych Wskaźników Ryzyka Operacyjnego,
  samoocena,
  metoda scoringowa,
  analizy scenariuszowe,
  modele wewnętrzne.

4. Monitorowanie ryzyka operacyjnego:

 • raportowanie o wielkości ryzyka operacyjnego,
 • mapa ryzyka operacyjnego,
 • limity ryzyka operacyjnego,
 • kontrola i metody ograniczania ryzyka operacyjnego.

5. Zadania i obowiązki audytu wewnętrznego w procesie zarządzania ryzykiem operacyjnym w świetle zapisów Nowej Umowy Kapitałowej.

 
 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact