|
PDF Print E-mail

Zintegrowane systemy zarządzania ryzykiem

 

 

 

CZAS TRWANIA

2 dni

Cele

Zapoznanie uczestników z obowiązkiem zbudowania systemu zarządzania ryzykiem

 Rozwijanie umiejętności prawidłowego przeprowadzenia analizy ryzyka

Zrozumienie wpływu ryzyka na biznes

Profil uczestnika

Kierownicy jednostek organizacyjnych, średni szczebel zarządczy w organizacji, 
audytorzy wewnętrzni – kierownicy komórek audytu jsfp., średni szczebel zarządczy audytu, 
audytorzy zewnętrzni i wewnętrzni, asystenci audytu wewnętrznego. 
 Poziom zaawansowania: średniozaawansowany i zaawansowany
·         Program
·         Pojęcie zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym
·         Typologia, definicja i podział ryzyka operacyjnego
·         Ryzyko w standardach międzynarodowych
·         Budowa i cechy systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym
·         Praktyczne implikacje wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym
·         Strategia zarządzania ryzykiem – definicja pojęcia i podstawy teoretyczne
·         Identyfikacja ryzyka w procesach organizacji
·         Narzędzia służące ocenie ryzyka – macierze i mapy ryzyka
·         Wdrożenie strategii zarządzania ryzykiem
·         Budowa i ocena zintegrowanych systemów zarządzania ryzykiem
·         Opis systemu, założenia funkcjonalne, zasady działania i współpracy z innymi systemami 
funkcjonującymi w jednostce
·         Harmonogram działań, ustanowienie zakresu czynności i osób
·         Zasoby techniczne, ludzkie i organizacja procesu
·         Niezależna ocena systemu zarządzania ryzykiem – audyt wewnętrzny 
·         Zarządzanie ryzykiem w praktyce
·         Analiza ryzyka w wybranym obszarze działania jednostki – studium przypadku
·         Co powinno zwrócić uwagę audytora w audycie zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym?
·         Analiza przedaudytowa i program audytu systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym
·         Zasady „najlepszej praktyki”
·         Najczęstsze błędy mogące istnieć w systemie zarządzania ryzykiem operacyjnym
   

Opracowywanie i wdrażanie metodyk zarządzania ryzykiem operacyjnym w organizacjach

 

CZAS TRWANIA

1 dzień

Cele

Zapoznanie uczestników z metodykami zarządzania ryzykiem operacyjnym w jednostce

Rozwijanie umiejętności prawidłowego opracowania i wdrożenia metodyk zarządzania ryzykiem

Profil uczestnika

Kierownicy jednostek organizacyjnych, średni szczebel zarzadczy w organizacji, 
audytorzy wewnętrzni – kierownicy komórek audytu jsfp., średni szczebel zarządczy audytu, 
audytorzy zewnętrzni i wewnętrzni, asystenci audytu wewnętrznego. 
 Poziom zaawansowania: średniozaawansowany i zaawansowany

Program

·         Pojęcie i składowe zarządzania ryzykiem
·         Identyfikacja ryzyka w procesach organizacji
·         Szacowanie i analiza ryzyka
·         Ilościowe i jakościowe metody analizy ryzyka
·         Narzędzia służące ocenie ryzyka – macierze i mapy ryzyka
·         Mechanizmy kontrolne służące minimalizacji ryzyka
·         Niezależna ocena systemu zarządzania ryzykiem – audyt wewnętrzny 
·         Zarządzanie ryzykiem w praktyce
·         Analiza ryzyka w wybranym obszarze działania jednostki – studium przypadku

 

 
 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact