|
PDF Print E-mail

Świadczymy usługi i prowadzimy szkolenia w nastepujących obszarach:

 

 • audyt wewnętrzny,
 • audyt zewnętrzny,
 • nadzór audytorski,
 • audyty zgodności,
 • zapewnienie jakości w audycie wewnętrznym,
 • audyt efektywności,
 • audyt operacyjny,
 • audyty projektów UE,
 • usługodawca wg. art 275. 2), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240).
 • governance,
 • corporate governance,
 • IT governance,
 • komitety audytu,
 • kontrola wewnętrzna,
 • kontrola finansowa,
 • kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych – wdrażanie, ocena, audyt
 • audyt informatyczny (audyt IT),
 • audyt systemów informatycznych,
 • audyty legalności oprogramowania,
 • audyt zarządzania licencjami
 • audyt zarządzania zasobami IT,
 • audyt IT Governance
 • międzynarodowe standardy i normy – wdrożenia, ocena, optymalizacja
 • IIA,
 • ERM COSO,
 • COBIT,
 • ITIL,
 • BASEL II,
 • MIFID,
 • ISO/IEC),
 • zarządzanie procesowe (identyfikacja i analiza procesów),
 • analiza systemowa,
 • zarządzanie wiedzą
 • wdrażanie i nadzór nad procesami zarządzania strategicznego
 • zarządzanie ryzykiem,
 • compliance,
 • controlling,
 • usługi w zakresie GRC (Governance - Risk - Compliance),
 • zewnętrzne zarządzanie projektami,
 • audyt projektów
 • systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • zarządzanie ciągłością biznesową (BCM),
 • audyty zgodności z normami ISO/IEC,
 • audyty ISO,
 • audyty jakości
 • Audyt infrastruktury krytycznej
 • Audyty techniczne
 • Audyt procedur
 • budowa i wdrazanie systemów zarządzania jakością, audyt
 • zagadnienia rachunkowości finansowej i zarządczej
 • usługi finansowe,
 • transformacje informacji ekonomiczno-finansowej w diagnozy i decyzje gospodarcze,
 • restrukturyzacje,
 • fuzje,
 • przejęcia,
 • konsolidacje,
 • zapewnienie efektywności,
 • audyt pozycji inwestycyjnej,
 • audyt kosztów
 • wykłady na studiach zaocznych, podyplomowych, wieczorowych z w/w zagadnień.
 • szkolenia,
 • szkolenia wyjazdowe,
 • konferencje,
 • seminaria,
 • współpraca z firmami szkoleniowymi,
 • szkolenia door-to-door

 

Nowość: mozemy dla Państwa pełnić funkcję lub wspierać merytorycznie działalność pełnomocnika ds. infrastruktury krytycznej.

 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact