|
PDF Print E-mail

Zarządzanie procesowe

 

CZAS TRWANIA

1 dzień

Cele

Nabycie wiedzy o zarządzaniu procesowym i systemowym podejściu do zarządzania

Zrozumienie konieczności zarządzania procesowego i podnoszenia dojrzałości organizacji

Poznanie zadań organizacji w zakresie nowoczesnego zarządzania

Profil uczestnika

Kierownicy jednostek organizacyjnych, średni szczebel zarządczy w organizacji, 
audytorzy wewnętrzni – kierownicy komórek audytu, średni szczebel zarządczy audytu,
audytorzy zewnętrzni i wewnętrzni, asystenci audytu wewnętrznego. 
Poziom zaawansowania: średniozaawansowany

Program

·            Omówienie podstawowych pojęć funkcjonujących w obszarze zarządzania procesowego
·            Analiza systemowa w organizacji 
·            Cechy procesu
·            Funkcje procesu
·            Składowe procesu
·            Ocena efektywności procesu
·            Współzależności między procesami 
·            Obowiązki kadry zarządzającej w zakresie zarządzania procesowego.
·            Specyfika procesów w sektorze publicznym i prywatnym 
·            Elementy planowania i wdrażania podejścia procesowego
·            Audyt procesów w jednostce
 
 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact