|
PDF Print E-mail

Szkolenie z zarządzania projektami

 

Dzień 1 – Omówienie metodyki PRINCE 2

 1. Wprowadzenie do metodyki PRINCE 2,
 2. Analiza projektów – metodyka PRINCE 2 na tle innych standardów (PCM/inne)
 3. Sukces i porażka w projekcie – analiza przyczyn
 4. Cele projektów – uzasadnienie wyboru celówProblemy identyfikowane do rozwiązania w postaci projektów
 5. Cykl życia projektu wg PRINCE 2 – fazy projektu (zarządzanie i wykonanie projektu)
 6. Struktura organizacyjna PRINCE 2 – określenie ról w projekcie, cykl życia zespołu
 7. Zespół projektowy, struktura i budowa zarządzania projektem,
 8. Rola i zadania kierownika projektu – porównanie standardów.
 9. Pozycja kierownika projektu w strukturze organizacyjnej,

Dzień 2 – zarządzanie ryzykiem w zarządzaniu projektami

 1. Wymagania biznesowe Analiza opłacalności inwestycji
 2. Zwrot z inwestycji
 3. Techniki, komponenty, procesy.
 4. Elementy składowe metodyki i narzędzia
 5. Studium wykonalności
 6. Harmonogram
 7. Diagram sieciowy
 8. Metoda matrycy logicznej – wnioski dla projektów UE,
 9. Procedury w projekcie
 10. Nadzór audytorski
 11. Kontrola jakości
 12. Ścieżka krytyczna,
 13. analiza zagrożeń
 14. Zarządzanie ryzykiem jako komponent PRINCE 2
 15. Definicja i wartościowanie ryzyka
 16. Plan nadzwyczajny
 17. Ciągłość i bezpieczeństwo
 18. Zarządzanie zmianą w PRINCE 2
 19. Komitet Sterujący a zmiany w projekcie.
 20. Monitorowanie projektu, odchylenie od planu bazowego
 
 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact