|
PDF Print E-mail

Zarządzanie strategiczne

 1. Koncepcja zarządzania strategicznego
 2. Wizja
 3. Misja
 4. Cele strategiczne
 5. Kaskadowanie celów
 6. Zrównoważona karta wyników
 7. Mierniki celów strategicznych i operacyjnych
 8. Inicjatywy strategiczne
 9. Plany finansowe

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

 

Program szkolenia dot. zarządzania strategicznego (8 godz.)

 

 1. Omówienie podstawowych pojęć z zakresu zarządzania strategicznego
 2. Organizacja pracy komórki ds zarządzania strategicznego
 3. Elementy zarządzania strategicznego w ustawie o finansach publicznych
 4. Elementy strategii
  1. Wizja strategiczna
  2. Misja organizacji
  3. Cele strategiczne
  4. Mapa strategii
 5. Konstrukcja celów strategicznych
  1. Zasada SMART
  2. Mierzalność celów
  3. Kontekst czasu
 6. Planowanie strategiczne
 7. Analiza SWOT
 8. Konstrukcja strategii
 9. Planowanie strategiczne
 10. Wdrażanie strategii
 11. Controlling
  1. Controlling strategiczny
  2. Controlling operacyjny
 12. Budżetowanie zadaniowe
 13. Plany rzeczowo-finansowe
 14. Inicjatywy strategiczne
 15. Zarządzanie projektami
 16. Zarządzanie procesami
 
 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact