|
PDF Print E-mail

  Zbytek określa świadomość, która z czasem i tak staje się zbytkiem

 

 

Systemowe nieprawidowości zidentyfikowane w zarządzaniu organizacjami, w ciągu 10 lat historii firmy NETSOFT CONSULTING

 

 • Brak świadomości kierownictwa
 • Strach przed odpowiedzialnością karną lub kontrolą zewnętrzną jako motyw zamówienia usługi (odpowiedzialność prawna lub polityczna)
 • Niechęć do zmian. Defensywny, doraźny, reaktywny, pozbawiony kierunku sposób zarządzania organizacją - "trwam by trwać" Bezkarność ("i tak nie poniosę rzeczywistej odpowiedzialności", "najwyżej mnie przesuną na inne stanowisko lub do innej organizacji")
 • Obawa przed rzetelną oceną - brak umiejętności przyznania się do błędów.
 • Niewiedza o podstawach zarządzania. Przekonanie o własnej potędze i nieomylności jest tym silniejsze im silniejsza awersja do miar efektywności
 • Kierownictwo stawiane pod ścianą - bezradność wobec ludzi i zdarzeń
 • Wydawanie poleceń bez angażowania się w sprawdzenie ich wykonania. Słaby nadzór nad pracownikami
 • Biurokratyzacja i brutalizacja zarzadzania ludźmi (szef - pogromca, doprowadzający ludzi do depresji)
 • Słaba komunikacja pionowa i pozioma - brak kaskadowania przekazu informacji. Brak delegowania uprawnień. Szef - sobiepan.
 • Hołdowanie mitom (np. "wszystko już było", "nic się nie stało", "nie mamy czasu na zmiany", "nadmiar wiedzy szkodzi"). "Zdania pieczątki" pozwalają bagatelizować problemy, odsuwać je w czasie, lekceważyć osoby je zgłaszające.
 • Liczenie na oddolne inicjatywy ("pospolite ruszenie")
 • Utrzymywanie patologii (np. fałszywe przekonanie o genialności zespołu audytorskiego, hołdowanie miernocie, "do najmniejszego - równaj" , zabijanie indywidualności)
 • Brak zrozumienia roli Komitetu Audytu, Komitet jako zespół "słupów" lub przynajmniej osób które "nie przeszkadzają"
 • Zarządzanie poprzez "gaszenie pożarów", zastąpienie zarządzania administrowaniem
 • Ślepa wiara w terminy i "dobrze brzmiące nazwy" (portfolio analysis, portfolio stress testing, risk management, asset verification). Liczenie na to, że zastąpią one czujność i racjonalne myslenie.
 • Brak opisu procesów, awersja do wiedzy i hołdowanie intuicji
 • Awersja do zarządzania przez projekty. Brak zarządzania projektowego.
 • Nieadekwatne zasoby (ludzkie, techniczne, organizacyjne, intelektualne, IT, relacje) - często również przewymiarowanie zasobów, marnotrawstwo, niegospodarność. Brak "właścicielskiego" podejścia do jednostki zarządzanej.
 • System zarządzania ryzykiem: brak swiadomości, że powinien istnieć, system zarządzania ryzykiem: istniejący wyłącznie "na papierze", zbiurokratyzowany lub zbyt skomplikowany, utrzymywanie błędnego status-quo
 • System zarządzania ryzykiem nie ma wpływu na decyzje kierownictwa (jest zbednym kosztem, tworem figuranckim, fałszywe przekonanie o jego istnieniu, podczas gdy on faktycznie nie istnieje, System zarządzania ryzykiem zbudowany jest bez uwzględniania jakiejkolwiek metodyki: system "z głowy czyli z niczego")
 • Brak zaufania do informacji otrzymywanych od audytorów / lekceważenie rekomendacji audytorskich
 • Audytorzy wstrzymują złe informacje z obawy przed gniewem kierownictwa (lęk przed represjami)
 • Słaba wydajność audytu lub reputacja audytu - wartość dodana to szczyt marzeń !!!
 • Słabe zarządzanie audytem wewnętrznym, zabijanie inwencji audytorów
 • Brak specjalizacji wśród audytorów
 • Brak ocen zewnętrznych audytu wewnętrznego - apriori przekonanie że wszystko jest OK. Brak zewnętrznych ocen jakości
 • Porażka planowania = planowanie porażki
 • Kontrola wewnetrzna jako element polowania na czarownice
 • Braki procedur
 • Nadmiarowość procedur, które są "półkownikami"
 • Robienie czegoś "na pokaz", "dla poklasku"
 • Nieomylność jako kryterium podejmowania decyzji

Zamówienie usługi audytu dokonuje się wówczas gdy jednostka poniosła już stratę lub wydarzył sie incydent

 • Brak poczucia służby publicznej
 • Brak swiadomości, jak ważna jest etyka

 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact