|
PDF Print E-mail

Corporate governance

 

Nasze usługi pomogą w ulepszeniu mechanizmów corporate governance, relacji Rada Nadzorcza<->Zarząd.

 

Oto możliwa lista usług:

 

1. Opracowanie i wdrożenie modelu rzetelnego nadzoru i zarządzania korporacyjnego, opracujemy mechanizmów wspierania kultury korporacyjnej i zasad ładu korporacyjnego
2. Zaprojektujemy model GRC (Governance - Risk - Compliance)
3. Dokonamy niezależnej oceny wdrożonych rozwiązań w zakresie ładu korporacyjnego i benchmarkingu,
4. Pomożemy zwrócić Twoją uwagę na obowiązek sprawozdawczy w zakresie ryzyka i kontroli wewnętrznej co pozwoli wzmocni pozycję akcjonariuszy w spółce, 
5. Pomożemy w prześledzeniu wypełniania obowiązków publikacyjnych i komunikacyjnych przez Zarząd.
6. Zwrócimy uwagę na rozwój sprawozdawczości w zakresie szybkozmiennych i nowych procesów biznesowych, efektywność procesów komunikacji i współpracy z interesariuszami
7. Zaproponujemy nowe narzędzia zarządcze (controlling strategiczny)
8. Opracujemy transparentny system wynagrodzeń dla kadry zarzadzającej
9. Pomożemy przeanalizować obszar transakcji z podmiotami powiązanymi - wskażemy ich mocne i słabe strony.
10. Dokonamy krytycznego przeglądu niezbędnych procedur egzekwowania praw przez akcjonariuszy oraz procedur wykonywania obowiązków nadzorczych
11. Pomożemy w procesie powoływania komitetu audytu i formalnym sformułowaniu jego uprawnień i obowiązków
12. Zaproponujemy referencyjny model komunikacyjny pomiędzy właścicielami a Zarządem

 

Wszystko to w opraciu o kodeksy corporate governance, etyki i zasady najlepszej praktyki (best practicies).

 

Proponujemy Ci skorzystanie z usług pofesjonalistów w zakresie budowania i umacniania ładu korporacyjnego.

 

Naszą ofertę kierujemy zarówno do Członków Zarządów jak i Rad Nadzorczych (komitetów audytu).

 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact