|
PDF Print E-mail
„Pomimo ze ludzkość osiągnęła tak wysoki stopień rozwoju intelektualnego,
narzędzia podejmowania przez nią decyzji są nieustannie trywialne,
proste, surowe i intuicyjne…” L. von Bertalanffy

Obszary naszych usług to m.in:

 1. rachunkowość finansowa i zarządcza,
 2. analiza finansowa,
 3. zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 
 4. transformacja informacji ekonomiczno-finansowej w diagnozy i decyzje gospodarcze;
 5. ocena wpływu podejmowanych decyzji na kondycję ekonomiczną i wyniki finansowe podmiotu;
 6. zarządzanie kapitałem obrotowym; 
 7. ocena zapotrzebowania na kapitał w obrocie;
 8. wycena składników majątku; 
 9. koszt kapitału;
 10. strategie płynności finansowej i metody oceny ich efektywności; 
 11. metody wyceny inwestycji;
 12. budżetowanie; 
 13. budżetowanie zadaniowe dla jednostek sektora finansów publicznych
 14. controlling operacyjny
 15. tworzenie projekcji finansowych i biznesplanów
 16. rachunek kosztów, rachunek kosztów działań (Activity Based Costing – ABC) i jego unowocześnienie zwane rachunkiem kosztów działań opartym na czasie (Time-Driven Activity Based Costing – TD-ABC); strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard – BSC), controlling strategiczny i operacyjny. Badanie zasadności planów finansowych
 17. opiniowanie wniosków o tzw. kredyt technologiczny w zakresie zastosowania nowych technologii, na podstawie przeprowadzonego audytu studium wykonalności (auditing of feasibility study)

  Wykonujemy analizy efektywności na podstawie modeli matematycznych

  Wykonujemy analizy kosztów i niezależny audyt kosztów


  Makroekonomia, bankowość, rynek usług finansowych 

  • analiza sektora bankowości komercyjnej i spółdzielczej w kraju i na świecie;
  • uwarunkowania i perspektywy rozwoju sektora bankowego;
  • analiza polskiego rynku usług finansowych i jego porównanie z rynkami europejskimi;
  • marketing usług finansowych w Internecie. 
 18. Rynki kapitałowe, przekształcenia własnościowe
 19. pozyskiwanie kapitału,
 20. kontroling,
 21. ocena efektywności projektów inwestycyjnych,
 22. restrukturyzacja przedsiębiorstw
 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact