|
PDF Print E-mail
Kodeks postępowania: braki praktyki

Axentis oraz Open Compliance and Ethics Group (OCEG) ogłosiły rezultaty badania dotyczącego corporate governance, ryzyk i compliance (GRC), które sprawdziło w jaki sposób firmy tworzą, a następnie zarządzają kodeksami postępowania.

Najważniejsze wnioski z badania:
1) Kodeksy nie biorą pod uwagę podstawowych interesariuszy
Mniej niż 10% respondentów mogło powiedzieć, że pracownicy wnieśli wkład do kodeksu. Tylko 4 % badanych, mogło powiedzieć to samo o partnerach biznesowych, a mniej niż 3% o głównych klientach.

Ci, którzy uczestniczą w codziennych operacjach, na pierwszej linii, najszybciej dostrzegają potencjalne zagrożenia i problemy. W tej sytuacji wkład interesariuszy takich jak klienci czy partnerzy biznesowi, daje rzeczywisty pogląd na sytuację i pozwala ocenić prawdziwe ryzyka i wyzwania.

2) Początki kodeksu są lepsze niż późniejsza praktyka
Około połowa badanych uważała, że proces zdefiniowana i uruchomienia kodeksu był spójny. Jednak tylko jedna czwarta miała szkolenia i testowanie kodeksu.

Według autorów badania wskazuje to na słabe wdrażanie kodeksu, ponieważ komunikacja i szkolenia są kluczowe dla powodzenia kodeksu w firmie. Firmy powinny monitorować praktykę kodeksu i identyfikować braki oraz wprowadzać udoskonalenia, które przyczynią się do obniżenia ryzyka.

Jak przyznają autorzy badania, w ciągu ostatnich lat można było zaobserwować znaczny wysiłek firm w utworzenie a następnie wdrożenie kodeksów postępowania. W obecnej chwili jesteśmy gotowi na kolejny krok, a mianowicie efektywne zarządzanie kodeksem, tak by był on praktykowanym, żywym zbiorem zasad.

Axentis oraz OCEG przebadało 169 przedstawicieli firm zarejestrowanych OCEG Code of Conduct Illustrated Series.

Badanie jest dostępne na stronie OCEG

Źródło: CSRinfo

 

Ciekawy wywiad n.t. etyki biznesu

 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact