|
PDF Print E-mail
Firma NETSOFT CONSULTING poprzez wnikliwą diagnozę sytuacji poprawia nastepujące obszary funkcjonowania IT. Aspekty którymi się zajmujemy to:
 • Analizy osiągania celów biznesowych przez struktury IT w Twojej firmie
 • Optymalizacja procesów informatycznych
 • Budowanie relacji BIZNES <-> IT
 • Analiza procesowa Twojego zarządzania IT - wdrożenie standardu COBIT w wer. 4.1.
 • Oszacowanie wartości usług IT
 • Outsourcing zarządzania projektami
 • Zarządzanie ryzykiem IT
 • Analiza i oszacowanie dojrzałości projektowej IT 
 • Oszacowanie dojrzałości procesowej IT
 • Ocena stanu IT w organizacji
 • Wskazanie możliwości rozwoju 
 • Przygotowanie Strategii IT w relacji do strategii biznesowej
 • Przygotowanie samooceny dojrzałości IT
 • Zewnętrzny, niezależny nadzór audytorski nad wszystkimi aspektami IT (np. nadzór audytorski w projektach IT)
 • Obniżanie kosztów funkcjonowania IT w oparciu o model oceny efektywności procesów IT (stosujemy CMM)
 • Ocena modelu integracji IT i systemu bezpieczeństwa informacji
 • Budowa modelu oceny funkcjonowania procesów IT w oparciu o audyt informatyczny
 • Narzędzia informatyczne w zarządzaniu – technologie informatyczne klasy Business Intelligence, rozwiązania w zakresie zarządzania procesowego; oprogramowanie dedykowane ABC/ABM i BSC; nowoczesne narzędzia do raportowania, planowania; zastosowania informatyki w bankowości, finansach lub jsfp.
 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact