|
PDF Print E-mail

System kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego

 

  • Projektujemy, wdrażamy i doradzamy w budowie systemu kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach im podległych,
  • Opracowujemy strategię zarządzania i rozwoju, wraz z  celami strategicznymi, operacyjnymi, zadaniami i miernikami ich realizacji,
  • Projektujemy system zarządzania ryzykiem,
  • Wykonujemy analizy ryzyka,
  • Przeprowadzamy i opracowujemy samoocenę kontroli zarządczej,
  • Opiniujemy dokumentadcje kontroli zarządczej, wewnętrzne procedury, kodeksy, zarządzenia,
  • Wynikiem usługi jest kompletna dokumentacja systemu kontroli zarządczej,
  • Całość jest zgodna z ustawą o finansach publicznych i standardami kontroli zarządczej.

 

Zapraszamy do kontaktu

 

 

 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact