|
PDF Print E-mail
Pojęcia takie jak ochrona danych osobowych, czy bezpieczeństwo informacji stanowią coraz większą przestrzeń w działalności instytucji. Prawidłowa realizacja wymagań w tym zakresie wymaga dogłębnej i praktycznej znajomości zagadnień zarówno z dziedziny obowiązującego prawa, jak też bezpieczeństwa informacji. 

We współpracy z jedną z najbardziej rozpoznawanych i cenionych firm proponujemy moją kompleksową pomoc w zakresie:

  1. Przeprowadzenia szkoleń z tematyki: ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz normy serii 27000.
  2. Wsparcia dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji/Specjalisty ds. Bezpieczeństwa Informacji lub przyjęcia pełnienia tej funkcji (w tym m.in.: opracowania dokumentacji bezpieczeństwa wymaganej przez GIODO, pomoc przy rejestracji zbiorów danych osobowych w GIODO).
  3. Budowy, wdrożenia i utrzymania systemu bezpiecznego przetwarzania informacji.

Proponujemy Państwu przedstawiam dwa warianty proponowanej usługi, jednocześnie informując, że możliwe jest zindywidualizowanie propozycji adekwatnie do potrzeb Zamawiającego:

Wariant I

Opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa oraz przeprowadzenie szkoleń: w skład opracowanej dokumentacji wchodzi: polityka bezpieczeństwa, procedury bezpieczeństwa (opracowanie zgodne z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem do ustawy dotyczącym wymagań na systemy informatyczne, ponadto dokumentacja spełnia wymagania norm serii 27000). Dokumentacja bezpieczeństwa nie jest gotowym „towarem z półki", lecz jest indywidualnie budowana i etapami konsultowana jak też zatwierdzana przez Zamawiającego. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych oraz opracowanej dokumentacji bezpieczeństwa - szkolenie dla grupy.

 

Wariant II

Kompleksowa obsługa w zakresie wdrożenia dokumentacji bezpieczeństwa, przeprowadzenia szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych oraz wdrożonej dokumentacji bezpieczeństwa oraz prowadzenia zadań Oficera Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Usługa zawiera w sobie Wariant I, ponadto, w ramach umowy:· pracownik  firmy pełnić będzie obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji, w imieniu Zamawiającego prowadzona będzie korespondencja z GIODO, w tym również realizowany będzie obowiązek zgłoszenia zbiorów, zapewnione będzie doradztwo z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, aktualizowana adekwatnie do potrzeb będzie dokumentacja bezpieczeństwa informacji, okresowo prowadzone będą audyty bezpieczeństwa informacji (1 raz w roku). 

 

W celu zapoznania się ze specyfiką usług zapraszamy do kontaktu: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

 

__________________________________________________________________

Usługi pokrewne: audyt bezpieczeństwa, audyt ochrony danych osobowych, audyt systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe, audyt systemów księgowych

 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact