|
PDF Print E-mail

Zarzadzanie ciągłościa działania (Business Continuity Management - BCM)


Każda organizacja powinna wypracować działania mające na celu utrzymanie ciągłości krytycznych funkcji biznesowych. Brak poczucia ryzyka może prowadzić do powaznych strat lub wręcz bankructwa firmy.

 

 

 

Zarządzanie ciągłością działania organizacji (BCM)

Planowanie ciągłości biznesowej (BCP)

Przygotowywanie procedur ratunkowych (DRP)

Pomożemy Państwu uzyskać odpowiedź w nastepujących zagadnieniach:

  • jak zaplanować ciągłość działania
  • dlaczego i w jaki sposób zarządzać ryzykiem ciągłości (jak je analizować i mu zapobiegać)
  • na co zwracać uwagę podczas planowania ciągłości
  • jak przekonać Zarząd i pracowników do konieczności wdrożenia systemu zarzadzania bezpieczeństwem informacji oraz ciągłości działania
  • jak unikać najczęstszych błędów na etapie konstrukcji, wdrażania i utrzymania BCM
  • jak tworzyć, aktualizować i testować plany awaryjne
  • jak przygotować politykę bezpieczeństwa i księge procerdur (Reed Book)
  • jak realizować plany awaryjne

Zapraszamy na szkolenia, które pozwoli Państwu poznać standardy zarządzania ciągłością działania.

Konieczność ochrony danych i własności intelektualnej jako element przewagi nad konkurencją uwiadamia sobie mniej niż połowa czonków Zarządów polskich firm. Uwarunkowania historyczne oraz siła corporate governance mają wpływ na percepcję kwestii bezpieczeństwa informacji.
 
 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact