|
PDF Print E-mail

cg_g_6"Odwaga staniała - rozum podrożał"

 

Zarządzanie ryzykiem

"Są dwie absolutnie podstawowe wartości bez których godne i sensowne zycie  (...) jest niemozliwe. Jedną jest WOLNOŚĆ, a drugą BEZPIECZEŃSTWO. BEZPIECZEŃSTWO bez WOLNOŚCI jest niewolą, a WOLNOŚĆ bez BEZPIECZEŃSTWA, to tyle co nieustający niepokój i strach. Jedna wartość bez drugiej jest koszmarem i dopiero razem tworzą godziwe życie. (...) Im więcej nabywamy BEZPIECZEŃSTWA, z tym większego ułamka WOLNOŚCI  musimy rezygnować " 

Ludzie (zwłaszcza zarządzający cudzymi aktywami) liczą na wszechwładna moc ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej. Lecz w ostatecznym rozrachunku to własciciel jawi się jako ten, który ostatecznie ponosi konsekwencje rozdętego apetytu na ryzyko swoich dyrektorów wykonawczych. Ryzyko związane z podejściem menedżerskim to: przerost procedur, nieustanne poszukiwanie lub modyfikacja celu, krytyka innych rozwiązań, chaos cząstkowych raportów, niejednoznaczne rozumienie problemów, itd. Sprzyjają one rozszerzaniu apetytu na ryzyko i hazardowi typu: "nic się nie stało, gramy dalej".

 

10.04.2010 roku w straszny sposób ujawniła się słabość polskiego systemu zarządzania ryzykiem w państwie. Brak procedur, słabość wewnętrznego systemu kontroli, naskórkowość, multiplikacja ryzyka spowodowała ogólnonarodową tragedię.

 

NETSOFT CONSULTING od 10 lat sygnalizuje konieczność podniesienia świadomości w zakresie zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym i prywatnym. Prowadzi szkolenia i usługi budowania takich systemów.

 

Bardzo często jednak w sektorze publicznym można spotkać brak elementarnej świadomości na temat ryzyka lub jego konsekwencji. Kierownicy jednostek publicznych są czasami głusi na wołanie audytorów o wprowadzenie zarządzania ryzykiem w jednostce publicznej

 
Jaki powinen być Twój system zarządzania ryzykiem?
 • Zaakceptowany przez Zarząd i Radę
 • Wpisany w kulturę organizacji
 • Zgodny z prawem i standardami
 • Skuteczny i efektywny
 • Zintegrowany
 • Przyjazny
 • Wspierany

  Nasza oferta:

 1. Opracowywanie i wdrażanie metodyk zarządzania ryzykiem operacyjnym w organizacjach

 2. Zintegrowane systemy zarządzania ryzykiem - budowa, wdrażanie, ocena, ekspertyzy, audyt

 3. Analizy ryzyka obszarów core - business

 4. Zarządzanie ryzykiem finansowym i operacyjnym - wg. międzynarodowych Standardów i najlepszych praktyk biznesowych (best practicies).

 5. Pełna integracja zarządzania ryzykiem z zarządzaniem Twoją organizacją.

 6. Profesjonalne narzędzie IT do zarządzania ryzykiem i audytem

 7. Wiedza, doradztwo, konsulting

 8. Przeprowadzenie analizy modelu zarządzania ryzykiem, porównanie go do standardów międzynarodowych i dobrych praktyk (gap analysis),

 9. Zaprojektowanie i wdrożenie referencyjnego modelu zarządzania ryzykiem w organizacji z uwzględnieniem regulacji wewnętrznych, systemu kontroli wewnętrznej oraz ładu korporacyjnego

 10. Przeprowadzenie identyfikacji i oceny ryzyka (analiza ryzyka)

 11. Przygotowanie planów ciągłości działania biznesowego, działania w sytuacjach kryzysowych (procedur disaster recovery)

  Ocena skuteczności istniejącego systemu zarządzania ryzykiem
  Zaprojektowanie i przygotowanie wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem, odpowiadającego potrzebom Uczelni w zakresie wdrażania systemu kontroli zarządczej
  Przygotowanie strategii i polityki zarządzania ryzykiem.
 
 
NOWOŚĆ !!! dla Banków: Wdrożenie Uchwały Nr 383/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r.
 
 1. Zastanawiasz się czy ryzyko Twojej działalności nie jest zbyt wysokie?

 2. Jesteś członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej - potrzebujesz rzetelnej, niezależnej i obiektywnej informacji o ryzyku? Zgłoś się do nas. Przygotujemy niezależną ekspertyzę.

 3. Potrzebujesz powiedzieć swojej organizacji jak zarzadzać ryzykiem? Chętnie podpowiemy prawidłowe rozwiązanie.

 4. macierze ryzyka, mapy ryzyka, kwantyfikacja ryzyka, ryzyko inherentne i rezydualne..... przeraża Cię gąszcz pojęć? Masz wątpliwości? Wyjasnimy wszystko jasno i cierpliwie.

 5. Nasza oferta kierowana jest również do Komitetów audytowych. Wskażemy jak powinna wyglądać wzorcowa informacja o ryzyku w Twojej firmie, ptrzedstawiana Komitetowi Audytu. Na jej podstawie możliwa jest skuteczna komunikacja z Zarządem - komunikacja językiem ryzyka.

 6. Risk consulting


 1. Mamy 10 lat doświadczenia w zarządzaniu ryzykiem.

 2. Wdrażamy system zarządzania ryzykiem zgodny z ERM COSO.

 3. Wdrożenie jest zgodne z zapisami o kontroli zarządczej z Ustawy o finansach publicznych oraz standardami kontroli zarządczej.

 4. Sukces do którego przyłożyliśmy rękę:) (link)

cg_g_22

 

Ciekawostka: 

Raport ostrzega, że banki nadal używają pożyczonych pieniędzy do ryzykownych operacji w celu krótkoterminowego zwiększenia zysków, aby można było wypłacić wysokie dywidendy akcjonariuszom i premie dla kierownictwa i liczą, że w razie strat znowu zostaną uratowane z budżetu państwa. Bez zaostrzenia regulacji banków "nowy kryzys, który osłabi nasz sektor finansowy i całą gospodarkę, jest nieunikniony" - twierdzi w raporcie jeden z jego autorów, Rob Johnson z Komisji Ekspertów Finansowych ONZ.

Johnson i inni członkowie zespołu krytykują rząd amerykański za niedostrzeganie niebezpieczeństwa. Raport zaleca, by największe banki utrzymywały co najmniej 15-25 procent swoich aktywów w płynnym kapitale, a rząd podjął działania na rzecz ograniczenia wielkości banków. Wzywa do większej konkurencji między agencjami ratingowymi i zaostrzenia regulacji rynku derywatów - ryzykownych instrumentów, spekulacje którymi były główną przyczyną kryzysu w 2008 roku. Jeden z autorów raportu, Frank Portnoy z Uniwersytetu San Diego uważa, że "bilanse większości banków z Wall Street to fikcja".

Pomagamy w następujących fazach rozwoju zarządzania ryzykiem:

Overview Of Enterprise Risk Management
The Enterprise Risk Management Funnel
Evolution Of Auditing Approaches
Strategy: The Beginning Of The Journey
Risk Assessment: Business Level
Risk Assessment Qualification Techniques
Entity-Level Control
Risk Assessment: Process Level
Process Design Phase
Testing Phase
Risk Infrastructure Assessment
Action Planning Phase: The Real Value
Monitoring And Follow-Up
Auditing The ERM Process
The Future Of Risk Management-Based Auditing

 
 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact