|
PDF Print E-mail

cg_g_186Zarzadzanie strategiczne

 1. Controlling strategiczny i operacyjny
 2. Zarządzanie procesowe - procesowa organizacja przedsiębiorstw
 3. Zarządzanie projektami
 4. Analiza i optymalizacja procesów w organizacji
 5. Procesowe zarządzanie przedsiębiorstwem
 6. Ocena efektywności
 7. Systemy informatyczne wspierające rachunkowość
 8. Systemy informatyczne, sieci komputerowe
 9. Systemy bankowe i finansowe - bankowe technologie informatyczne
 10. Oprogramowanie dla przedsiębiorstw.
 11. Systemy i sieci komputerowe w przedsiębiorstwie.
 12. Przygotowywanie dla jednostek Kluczowych Wskaźników Wydajności - tzw. KPI (Key Performance Indicators). Wskazują one na możliwości realizacji celów strategicznych na podstawie wzajemnie zależnych od siebie czynników. Są konkretnymi miarami wydajności np: dywidenda, wskaźniki ryzyka, wartość zagrożona ryzykiem, stosunek aktywów ważonych ryzykiem do ogółu aktywów, poziom ekspansji, zwrot z inwestycji (ROI), rosnąca dynamika sprzedaży, skuteczność realizacja celów operacyjnych, minimalizacja wartości zagrożonej itp.
 
Planowanie i zarządzanie strategiczne w działalności bankowej (Strategic Management and Planning)
 1. Planowanie strategiczne działalności bankowej

 2. Analiza efektywności działalności bankowej (CAPEX/OPEX/STRATEX)

 3. Kontrola zarządcza w Banku

 4. Organizacja procesów biznesowych w Banku, zarzadzanie i usprawnienie działalności banków komercyjnych.

 5. Controlling w banku

 6. Systemy informatyczne wspierające audyt i zarządzanie ryzykiem

 7. Systemy informatyczne wspierające monitorowanie działalności finansowej - projektowanie i audyt 

 8. Zrównoważona karta wyników (Balance Scorecard - BSC) jako element strategii Banku 

 

ANALIZA STRATEGICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA

 

 1. analiza makrootoczenia – otoczenia ekonomicznego, społecznego, instytucjonalnego, jakie elementy trzeba uwzględnić przy ocenie obsługiwanych rynków, klientów, konkurencji, dostawców

 2. analiza mikrootoczenia – identyfikacja konkurencji, określenie sił i słabości konkurentów, strategie konkurencyjne, analiza konkurencji w oparciu o sprawozdania finansowe, ocena przewidywanych zachowań konkurentów

Cięcie kosztów to zadanie wymagające konsekwencji i racjonalności. Jak ciąć aby się nie "skaleczyc"? Podpowiemy rozwiązanie "na miarę".
Nasza metodyka
źródło: Johnson, Scholes, Whittington "Exploring Corporate Strategy" FT Prentice Hall 2005
cg_g_54
 
 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact