|
PDF Print E-mail

Dariusz Sołek – audytor wewnętrzny

 

Edukacja

 

wrzesień 2010 - lipiec 2011 Politechnika Wrocławska, podyplomowe studia „Audyt wewnętrzny, nadzór i kontrola zarządcza"

październik 2004 - marzec 2006 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu – Wydział Ekonomiczny – specjalizacja zarządzanie przedsiębiorstwem magister

październik 1998 - czerwiec 2001 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu – Wydział Ekonomiczny – specjalizacja zarządzanie przedsiębiorstwem licencjat

 

Doświadczenie

od maja 2013 – uprawnienia audytora wewnętrznego /art.286 ust.1 pkt.5 lit. d) u.o.f.p./

maj 2011 – nadal Urząd Miasta – Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego; Referat Audytu Wewnętrznego

sierpień 2010 – maj 2011 Wojewódzki Urząd Pracy – Wydział Kontroli

kwiecień 2003 – grudzień 2009 Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

styczeń 1999 – kwiecień 2003 Regionalna Kasa Chorych

marzec 1999 – maj 1999 Przedstawiciel Otwartego Funduszu Emerytalnego „ZURICH Solidarni" Sp. Z o.o.

grudzień 1998 – styczeń 1999 Biuro Pełnomocnika Rządu ds. wprowadzania Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego

Od początku kariery zawodowej pracownik sektora finansów publicznych. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarach informatyki, kontroli, administracji, kadr oraz BHP. Członek zespołów kontrolnych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Od 2011r. kariera ukierunkowana na zdobywanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w audycie. Przy realizacji projektów kontrolnych i audytowych zawsze kieruje się doświadczeniem zdobytym będąc po tzw. „drugiej stronie barykady" tj. był kontrolowany i audytowany. 

 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact