|
PDF Print E-mail
  1. Orzeł J., Jakościowe Metody Analizy Ryzyka Operacyjnego Reprezentowane Ilościowo w Przyjętej Skali Liczbowej, [w: ] Analiza Systemowa w Finansach i Zarządzaniu. Wybrane Problemy, Tom 6, Praca pod red. J. Hołubiec, Exit, Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2004.
  2. Orzeł J., Stan Badań w Obszarze Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym w Sektorze Finansowym, [w]: Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy, Tom 7, Praca pod red. J. Hołubiec, Exit, Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa 2005.
  3. Orzeł J., Rola Metod Heurystycznych, w tym Grupowej Oceny Ekspertów, oraz Prawdopodobieństwa Subiektywnego w Zarządzaniu Ryzykiem Operacyjnym, [w:] Bank i Kredyt, Nr 5/2005, NBP, Warszawa 2005.
  4. Orzeł J., Na Drodze do Zaawansowanych Metod Ilościowego Pomiaru Ryzyka Operacyjnego, [w:] Bank i Kredyt, Nr 7/2005, NBP, Warszawa 2005.
  5. Orzeł J., Ilościowe Metody Pomiaru Ryzyka Operacyjnego, [w:] Bank i Kredyt, Nr 7/2005, NBP, Warszawa 2005.
  6. Orzeł J., Okiełznać Ryzyko. Instrumenty Pochodne Ryzyka Operacyjnego, Gazeta Bankowa, Nr 6, Luty 2008.
  7. Orzeł J., Indeksy dla klasy ryzyka oraz zagregowane indeksy ryzyka operacyjnego, [w:] Finanse, Nr 1/2010, Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Key Text Sp. z o.o., Warszawa 2010.
  8. Orzeł J., Instrumenty pochodne oparte na zdarzeniach ryzyka operacyjnego, [w:] Zeszyty Naukowe "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", Warszawa 2012 (artykuł zaakceptowany do publikacji).
  9. Orzeł J., Praca doktorska, Zarządzanie ryzykiem operacyjnym za pomocą Instrumentów Pochodnych, SGH, Warszawa 2010.
  10. Orzeł J. dr, "Zarządzanie ryzykiem operacyjnym za pomocą instrumentów pochodnych" (PWN) 2012
 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact