|
PDF Print E-mail

dr Małgorzata Lazar, EDBA

kontakt: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

O mnie

Jestem ekspertem i entuzjastką ładu korporacyjnego i zgodności w biznesie.

Doświadczenie zdobywałam zarządzając biurem zarządu w Grupie Onet.pl (TVN), a następnie działem kontroli wewnętrznej i compliance w Philip Morris International.

Obecnie zajmuję się projektowaniem procesów oraz kontroli jako Head of Internal Controls & Compliance dla spółek działających w przemyśle lotniczym.

Zakres usług governance & compliance

  • Kontrola zgodności działalności firmy z prawem – przeprowadzę audyty zgodności polegające na bieżącej analizie działalności firmy dla zagwarantowania bezpieczeństwa prowadzonego biznesu. Współpraca ta może mieć charakter stałego nadzoru i współpracy, bądź obejmować pojedyncze audyty na wyodrębnionych obszarach biznesu.
  • Optymalizacja procedur i procesów – pomogę w udoskonalaniu procesów i ich harmonizacji dla jednoczesnego zapewnienia spójności ze strategią organizacji i zgodności z wymogami prawa. Opracuję odpowiedni dla organizacji Kodeks Etyki i niezbędne materiały szkoleniowe bez niepotrzebnej biurokracji.
  • Programy Compliance (Zgodności) – opracuje i wspomogę implementację programów compliance w zakresie KYC (Know Your Counterpart, Poznaj swoich kontrahentów), programów antykorupcyjnych i zgodności z prawem wolnej konkurencji.
  • Ochrona danych firmy – pomogę w opracowaniu właściwych praktyk dotyczących ochrony informacji poufnych i danych sensytywnych.
  • Treningi i szkolenia – opracuję i przeprowadzę ciekawe i interaktywne szkolenia z dziedzin compliance, zarządzania ryzykiem, etyki biznesu, kontroli anty-fraudowych, etc.

Najważniejsze projekty

Program antykorupcyjny w IAG

Stworzenie od podstaw i wdrożenie programu antykorupcyjnego w spółkach IAG (Polska, Hiszpania, UK i Irlandia), opracowanie polityk i mechanizmów kontrolnych

Program kontroli wewnętrznej ICFR (internal controls over financial reporting)

Zaprojektowanie polityki i mechanizmów działania kontroli wewnętrznej w spółkach IAG (Polska, Hiszpania, UK i Irlandia) zgodnie ze standardami giełdy hiszpańskiej

Globalne Polityki w Philip Morris

Przeprowadzenie audytu polityk korporacyjnych, utworzenie systemu nadzoru nad zmianami dokumentów wewnętrznych, przeprowadzenie w ciągu 2 lat szeregu szkoleń (12 krajach na 3 kontynentach)

Badanie zgodności w projekcie po akwizycyjnym

Przeprowadzenie audytu zgodności w spółce zależnej zlokalizowanej w Jordanii, ustalenie program zgodności i nadzorowanie jego realizacją

Działalność edukacyjna i społeczna

Kierownik merytoryczny i wykładowca na studiach podyplomowych Compliance w Organizacji – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wolontariat i przewodzenie akcjami charytatywnymi

 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact