|
PDF Print E-mail

Artykuły opublikowane w czasopismach naukowych

 1. Welenc P. Wirtualizacja procesów w systemach klasy ERP. W: Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu, red. Jerzy Hołubiec. Warszawa 2001.
 2. Welenc P. Wymagania stawiane systemom informatycznym w świetle znowelizowanej Ustawy o Rachunkowości i przepisów wykonawczych, W: Systemy informatyczne. Zastosowania i wdrożenia t.1 (red. J. Nowak, J. Grabara.) Wydawnictwo Naukowo – Techniczne. Warszawa-Szczyrk 2002.
 3. Welenc P. Psychologiczne aspekty prowadzenia projektów informatycznych, W: Systemy informatyczne. Zastosowania i wdrożenia. t.2 (red. J. Nowak, J. Grabara.) Wydawnictwo Naukowo – Techniczne. Warszawa-Szczyrk 2002.
 4. Welenc P. Audyt systemów informatycznych zorientowany na ryzyko. W: Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu, red. Jerzy Hołubiec. Warszawa 2002.
 5. Welenc P. Audyt systemów informatycznych zorientowany na ryzyko W: Informatyka w gospodarce globalnej. Problemy i metody. red. J. Kisielnicki, J. Nowak, J. Grabara. Wydawnictwo Naukowo –Techniczne , Warszawa 2003.
 6. Welenc P., Osoba, zadania i funkcje audytora w świetle Międzynarodowych Standardów Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego. W: „Nowoczesne Zarządzanie Jakością”, Centrum Jakości Politechniki Krakowskiej. Kraków 2004.
 7. Welenc P., "Transfer wiedzy i innowacji w zakresie zastosowań informatyki i zarządzania wiedzą jako sposób zwiększenia sprawności i efektywności sektora bankowego w Polsce", Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock 2009.
 8. Welenc P., "Bernard Madoff - historia mitu uczciwości", Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2009, ISSN 1732-324X.
 9. Welenc P., "Corporate& IT Governance - wolność odpowiedzialna", Publikacja I Konferencji Młodych Pracowników Naukowych i Doktorantów Komitet Ekonomiczno-Społeczny "Wolność a odpowiedzialność. Wymiar ekonomiczny, społeczny i polityczny" 22-23 kwietnia 2009, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009.
 10. Welenc P. „Zarządzanie ryzykiem” W: Benchmarking w systemie szkolnictwa wyższego - wybrane problemy”, praca zbiorowa pod red. Jerzego Woźnickiego, Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa 2012.
 11. Welenc P. „Audyt wewnętrzny” W: Benchmarking w systemie szkolnictwa wyższego - wybrane problemy”, praca zbiorowa pod red. Jerzego Woźnickiego, Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa 2012.
 12. Welenc P., „Osoba zadania i funkcje audytora wewnętrznego” W: Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, red. J. Szczot, Lublin 2012, Wydawnictwo POLIHYMNIA, ISBN         8372709777, 9788372709776
 13. Welenc P., „System kontroli zarządczej w Polsce – dyskusja”, W: Kontrola państwowa 1/2013, Dwumiesięcznik – Rocznik 58: 2013, Czasopismo punktowane ISSN 0452-5027, s. 146-147, [punktów: 7]

Artykuły opublikowane w materiałach konferencyjnych i wykłady.

 1. Welenc P., „FK bez prowizorki”, Computerworld 21/529 z 27.05.2002
 2. Welenc P., Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w kontekście audytu IT. W: Audyt w informatyce. Najlepsze praktyki współczesnego audytu. Warszawa 2002, Wyd. Software Konferencje Sp. z o.o
 3. Welenc P. „Psychologiczne aspekty prowadzenia projektów informatycznych”, W: Materiały VI Konferencji Project Management Polska „To ludzie robią projekty”, Stowarzyszenie Project Management Polska , Gdańsk 2002.
 4. Welenc P. Analiza ryzyka i audyt systemów finansowo-księgowych. W: Audyt informatyczny. Nowe wyzwanie w zarządzaniu organizacją. Warszawa 2003, Wyd. Software Konferencje Sp. z o.o.
 5. Welenc P. "Wspomaganie badania audytowego programem ACL – case study", W: Materiały z Polskiej Konferencji Audytorów PolKA 2003, Bielsko-Biała 2003.
 6. Welenc P., „Wartość dodana audytu IT na tle współczesnych nadużyć finansowych”, Wykład dla słuchaczy zaocznych studiów doktoranckich IBSPAN, 7.02.2009.
 7. Welenc P., "Audyt systemów informatycznych jako źródło utrzymania IT Governance i dynamicznego rozwoju regionów", Konferencja INFOGRYF 2009, Międzyzdroje.
 8. Welenc P., VI Szkoła Zarządzania Strategicznego Fundacji Rektorów Polskich dla Audytorów Wewnętrznych Szkół Wyższych, 7-10.02.2010 Rydzyna. Wykład
 9. Welenc P., „Kontrola zarządcza”, IX Szkoła Zarządzania Strategicznego Fundacji Rektorów Polskich dla kanclerzy i kwestorów uczelni akademickich, Jawor k/ Bielska Białej, 5-9.06.2010. Wykład
 10. Welenc P., „Zarzadzanie strategiczne uczelnią”,  VIII Szkoła Zarządzania Strategicznego Fundacji Rektorów Polskich dla rektorów i prorektorów uczelni akademickich, 13-16.09.2010. Ossa k/Rawy Mazowieckiej
 11. Welenc P., „Wpływ nowelizacji prawa bankowego na dojrzałość IT Governance w bankach”, W: praktyczne aspekty nowelizacji Prawa Bankowego w zakresie outsourcingu. Outsourcing w IT i operacjach bankowych”, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Materiały konferencyjne 2011.
 12. Welenc P., Zarzadzanie ryzykiem medycznym, międzynarodowa konferencja Federacji Szpitali Polskich „Hospital Management 2013”.
 13. Welenc P., Zarządzania ryzykiem nadużyć w znowelizowanych Rekomendacjach D i M. Wykład wygłoszony na konferencji Związku Banków Polskich "BANK W PRZECIWDZIAŁANIU OSZUSTWOM FINANSOWYM", Hotel Gromada Airport, Warszawa, ul. 17-go Stycznia 32, 12 grudnia 2013 r.
 14. Welenc P., "Audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem i ciągłością w firmach silnie eksponowanych na ryzyko IT" W: Publikacji pokonferencyjnej p.t. "IT Security Management" 1-3 grudnia 2014 r., Konferencja firmy SQAM Sp. z o.o., Białka Tatrzańska.

Artykuły opublikowane w prasie.

 1. Welenc P., Audyt wewnętrzny. Wspieranie audytu wewnętrznego narzędziami informatycznymi. Gazeta Bankowa, nr z 23.10.2006 r.
 2. Welenc P. "Bedą interpretacje do Standardów", artykuł z cyklu „Ekspert radzi” Gazeta Prawna, GazetaPrawna.pl, 10.03.2008.
 3. Welenc P. "Jak zdobyć uprawnienia certyfikowanego audytora wewnętrznego", artykuł z cyklu „Ekspert radzi” Gazeta Prawna nr 148, 2008
 4. Welenc P., "Spojrzenie na audyt informatyczny", W: "IT w administracji" (miesięcznik), 1/09, Wrocław 2010 r
 5. Welenc P., "Audytor wewnętrzny – fanaberia czy konieczność", W: "Kadra kierownicza w administracji" (miesięcznik), numer 1/10, Wrocław 2010 r.
 6. Welenc P., "„Systemy do zarządzania ryzykiem", W: Gazeta Bankowa 03.2011, Warszawa 2011.
 7. Welenc P.,"Cloud'owy zawrót głowy. Relacja z konferencji w Manchester" IT Security Magazine, numer kwietniowy 2011.
 8. Welenc P., Governance-Risk-Compliance. Zarzadzanie ryzykiem medycznym, Wolters Kluwer Polska SA, 2013 r.

Cytowania:

Welenc P., „Audyt Informatyczny – prezentacja z zajęć na Podyplomowym Studium: Audyt Wewnętrzny i Kontrola Finansowa w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych”, SGH W: Opracowania, Studia, Materiały Centrum Projektów Informatycznych MSWiA, ZESZYT 1B, Warszawa, lipiec 2011.

 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact