|
PDF Print E-mail
  1. Polityka bezpieczeństwa informacji w jednostkach administracji publicznej,
    "Teczka kontroli finansowej w jednostkach sektora publicznego", Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., Warszawa 2008,
  2. ABC audytu informatycznego, "Teczka kontroli finansowej w jednostkach sektora publicznego", Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., Warszawa 2008.
  3. Audyt zarządzania bezpieczeństwem, "Teczka kontroli finansowej w jednostkach sektora publicznego", Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., Warszawa 2009
 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact