Szczególne zagrożenie oszustwami dla projektów informatycznych PDF Drukuj Email

Pod tym względem w Unii Europejskiej wcale nie jesteśmy przodownikami. Wszystko wskazuje jednak na to, że gdy tylko szerokim strumieniem zaczęło do nas płynąć wsparcie z UE, bardzo szybko powstało "dotacyjne podziemie". Z nieuczciwie lub nieetycznie zdobytych pieniędzy nauczyli się żyć niektórzy beneficjenci programów, urzędnicy, którzy oceniają składane wnioski i firmy, żerujące na ludzkiej łatwowierności.

 

Według specjalistów sposób ten z powodzeniem można wykorzystać także przy ubieganiu się o dotację dla firm z branży IT. - Bardzo często zdarza się tak, że osoby kontrolujące wnioski mają wiedzę merytoryczną z zakresu finansów i  formalnej strony wniosków. Nie mają za to zbyt wielkiego pojęcia np. o systemach informatycznych. W efekcie bez zastrzeżeń akceptują zakup programu wartego kilka tysięcy złotych np. za kwotę kilkadziesiąt razy wyższą. Szczególnie dzieje się tak, gdy mówimy o dedykowanych systemach informatycznych.\

źródło: 

http://biznes.onet.pl/jak-wyludza-sie-unijna-dotacje,18543,5118840,1,news-detal

 

Cały ten artykuł ma dramatyczny wydźwiek. Pokazuje że tam gdzie wyeliminowało sią niezależny audyt, albo zredukowano jego rolę do atestacji wydatków bez rozwazania pozafinansowych kryteriów (np. audyt prowadzony tylko w zakresie finansowym przez biegłego rewidenta), tam dochodzi do piramidalnych nieuczciwości.

Nadal niska jest świdomość potrzeby rzetelnego, niezależnego i profesjonalnego audytu, w tym też informatycznego!


 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact