Audyt bezpieczeństwa informacji PDF Drukuj Email

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012, pozycja 526) firma NETSOFT CONSULTING oferuje dla podmiotów zobowiązanych wykonanie audytu informatycznego w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz zgodności zastosowanych rozwiązań z zapisami rozporządzenia.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług i kontaktu

Piotr Welenc, CISA, CICA, CGEIT, CRISC, QAVAlidator

 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact