Audyt informatyczny systemu IT i kontroli zarządczej PDF Drukuj Email
Audyt IT systemu odpowiada na pytania:
  • Czy system IT zastosowany lub projektowany bedzie prawidłowo wspierał kontrolę zarządczą?
  • Czy odpowiednio wspiera procesy jednostki?
  • Daje również odpowiedzi na pytania:
  • Czy system IT jest efektywny oszczędny i racjonalny?
  • Czy nakłady na jego funkcjonowanie nie przekraczają korzyści?
  • Czy został on prawidłowo zaprojektowany i wdrożony?
  • Czy realizuje prawidłowo i bezpiecznie wszystkie stawiane przed nim funkcje?
  • Czy wspiera zarządzanie ryzykiem?
  • Czy obsługuje mierniki?
 
Jeżeli jednostka stoi przed wyborem lub procesem wdrożenia systemu informatycznego, proponujemy audyt IT w celu takiego zakończenia w/w procesu, aby system wspierał kontrolę zarządczą i był zgodny ze standardami.
 
Usługę kierujemy w szczególny sposób (ale nie tylko) do Uczelni wyższych w Polsce
 
Zapraszamy do kontaktu z nami celem wyjaśnienia szczegółów usługi.
 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact