|
PDF Drukuj Email

Консалтинг, Проекти, Bнутрішній aудит, зовнішній аудит.

Послуги сертифікованих фахівців.

Внутрішній аудит. Міжнародні стандарти професійної практики IIA

 • Методології - Внутрішній аудит
 • Фінанси державного сектора - внутрішній аудит
 • Забезпечення якості внутрішнього аудиту
 • Управління контроль
 • Внутрішній контроль
 • Фінансовий контроль
 • COSO / ERM COSO
 • Аудит фінансової звітності

IT Аудит

 • COBIT 4.1
 • ITIL 3.0
 • Аудит Інфраструктура
 • Аудит комп'ютерних мереж
 • Аудит проектів IT
 • Система інформаційної безпеки
 • Система інформаційної безпеки - IT Аудит
 • Програма - IT Аудит 
 • IT Корпоративне управління (IT Governance)

Корпоративне управління

 • Управління стратегічними та оперативними
 • Управління процесами - виявлення та аналіз процесу
 • Управління проектами – методології, IT аудит
 • Оптимізація процесів. Ефективність процесів в компанії

Управління ризиками 

 • Системи yправління ризиками - aудит
 • MIFID, BASEL II

Захисту інформації компанії

 • Безперервність компанії (Business Continuity Management)
 • Compliance Банк 
 • Mетодології PRINCE II / PMI (PMBOOK)

Хочете організувати курси? Ласкаво просимо

Контактна інформація

 

Партнер в організації навчання: http://www.nctbpu.org.ua/

 

 

Приклад навчання

Система ризик-менеджменту в банках

 • Необхідність і передумови впровадження комплексної системи ризик-менеджменту в банках
 • Сучасні проблеми і перспективи регулювання банківської діяльності. Нова Базельська угода по капіталу (Базель ІІ)
 • Спектр банківських ризиків
 • Система корпоративного управління і організаційна структура управління ризиками банку
 • Нормативно-методичне забезпечення управління ризиками в банку
 • Інформаційні і аналітичні системи управління ризиками банку

Операційний ризик - підходи органів банківського нагляду

 • Вимоги Базельського комітету з банківського нагляду щодо оцінки та регулювання операційного ризику в банках
 • Визначення операційного ризику
 • Вимога до капіталу на покриття операційного ризику згідно Базеля ІІ
 • Вимога до управління операційним ризиком
 • Визначення операційного ризику
 • Фактори оцінки операційного ризику  

Методологія та практика проведення внутрішнього аудиту в комерційних банках

 • Практичні аспекти застосування Міжнародних стандартів аудиту у банківських установах
 • Практичні аспекти аудиторських перевірок
 • Внутрішній аудит ризиків
 • Методологічні аспекти внутрішнього аудиту інформаційних систем
 • Внутрішній аудит та шахрайство
 • Внутрішній аудит платіжних систем for example SWIFT
 • Роль внутрішнього аудиту в системі внутрішнього контролю та управління ризиками
 • Практичні аспекти застосування Міжнародних Стандартів Аудиту (МСА) в банківських установах
 • Проведення ІТ аудиту з використанням методології стандарту CobiT 4.1, ITIL, or another
 • Управління ризиками в банку. Система ризик-менеджменту
 • Вдосконалення ризик-менеджменту та прозорості банку через впровадження Базель ІІ
 • Управління ризиками в службі внутрішнього аудиту
 • Стратегічне управління та контроль в банку
 • Внутрішній аудит організаційної структури банку
 • Функція Комплаєнс в комерційному банку
 • Практичні аспекти стандартa i впровадження MIFID
 • Strategic Controlling

Окремі питання внутрішнього аудиту інформаційних технологій

 • ISACA. Стандарти внутрішнього ІТ аудиту
 • Методологія проведення ІТ аудиту відповідно до стандарту CobiT 4.1
 • Аудит ІТ інфраструктури
 • Аудит програмного забезпечення
 • Аудит безпеки відповідно до стандарту ISO 27001
 • Аудит плану відновлення ІТ систем (DRP + BCM) відповідно до стандарту BS 25999
 • Аудит PCI DSS (самооцінка)
 • Особливості підходу до управління банком на основі ризик-менеджменту
 • Спектр банківських ризиків
 • Система корпоративного управління і організаційна структура управління ризиками банку
 • Нормативно-методичне забезпечення управління ризиками в банку
 • Інформаційні і аналітичні системи управління ризиками банку

Методологічні аспекти внутрішнього аудиту інформаційних систем

 • Аудит системи внутрішнього контролю банку у сфері інформаційних технологій.
  Стратегія банку в сфері інформаційних технологій - запорука успіху бізнес стратегій банку. Мета і задачі стратегії, шляхи її реалізації.
 • Аудит функціонування інформаційних систем: загальний контроль.
  Засоби універсального контролю в середовище комп'ютерних систем. Види контролю. Розподіл повноважень та функцій користувачів.
 • Аудит функціонування інформаційних систем: прикладний контроль.
  Засоби та основні напрями прикладного контролю програмного забезпечення.
 • Оцінка адекватності процедур контролю при впровадженні та експлуатації комп'ютерних систем.
  Аналіз ризиків банківської діяльності за умов недостатності або неефективності діючої системи внутрішнього контролю.
 • Зловживання в середовищі комп'ютерних систем.
  Взаємозв'язок розвитку інформаційних технологій з безпекою. Створення середовища контролю, як один із засобів попередження зловживань.

Ефективне управління комерційним банком: система внутрішнього контролю та аудиту в банку

 • Служба внутрішнього аудиту - незалежна структура Банку:
 • Устав як відображення цілей та задач СВА
 • Функції та організаційна структура СВА
 • Забезпечення незалежності СВА

Етапи стандартного процесу аудиту:

 • Планування аудиту (критерії впливу на аудит, їх оцінка)
 • Проведення аудиту (AuditHandBook, збір інформації, Audit Documentation Database)
 • Складання аудиторських звітів за допомогою Audit Reporting Tool
 • Переваги системи Audit Management System
 • Follow-up, як інструмент забезпечення виконання аудиторських рекомендацій
 • Оцінка роботи аудиторів за допомогою управління виконанням робіт (PM) та ключових показників діяльності (KPI)
 • Проведення незалежної оцінки роботи внутрішнього аудита (основні завдання та результати QAR).
 • Кроки до розвитку та вдосконалення інформаційних систем служби, а також персоналу Служби внутрішнього аудиту

 

 
 

Menu

Home

Oferta

Zespół

Procesy

Usługi

Produkty

Audyt

Szkolenia

Studia i wykłady

Kontakt/Contact